Bar na piątkę

Dodano: 30.01.2017 13:17

Dawno nie było tak głośno o jakimś barze, a jeszcze mniej o wine bar. Oczywiście, co roku ukazuje się na świecie wiele „barowych” rankingów, ale ostatnio wybrano wyjątkowy.

Powód jest prosty – mały przybytek, który w ofercie ma mnóstwo win, które na dodatek podaje się na kieliszki. Żaden wine bar nie robi tego XVII-wiecznym winem! Bar znajduje się w Tuluzie przy Rue de la Bourse. W karcie ma 2200 win z 20 krajów z – łącznie – stu odmian. Ale to nie jest pełna lista – stale przybywa nowości (i aukcyjnych starości). W sumie w „magazynach” przechowuje się aż 18 tys. butelek. Nie można wyjść stąd rozczarowanym! Wprawdzie przybytek otwiera się dopiero o 18, ale dla konesera to właściwie żadna pora.

Trudno się zatem dziwić, że został uznany za najlepszy wine bar Europy 2016 roku. Na kieliszki podaje się tu maderę z 1675 roku! Tej informacji dodaje smaczku fakt, iż pochodzi ona z… rozbitego w 1735 roku u wybrzeży Holandii statku. W katastrofie zginęło 256 członków załogi. Okręt odkryto w 1982 roku i wydobyto z niego tysiące złotych i srebrnych monet oraz właśnie skrzynki z winem, które „knajpa” odkupiła od muzeum w Vissingen.

Ceny za kieliszek tej madery nie podano, ale lista innych win przyprawia o zawrót głowy. Wszystko, co najlepsze z całego świata, od mniej więcej lat 60. ubiegłego wieku. Od Château d’Yquem po Mouton Rothschild, Petrusa, Romanée-Conti i Vegę Sicilię. Nazwy można by mnożyć, ale – co ciekawe – większość odkryć właścicieli, można dostać do 20 euro za kieliszek.

Wine bar organizuje degustacje tematyczne (np. wino + czekolada, wino + sery), ma własny klub, ale można tu też po prostu dobrze zjeść. Właściciele baru – Thomas (zwany „podniebieniem”) i Anne Cabrol – urządzają też ciekawe pojedynki, np. winiarskie Chile kontra Argentyna. Jeszcze ciekawszy jest fakt, iż bar otwarto ledwie w 2013 roku – to jedna z najkrótszych karier w tej branży – od powstania po tytuł najlepszego. Thomas pomyślał o własnym barze, kiedy uzyskał tytuł mistrza enologii (master of enology). Jest wspierany przez czołową sommelierkę, Marjolaine Delhomme. Anne Cabrol – specjalistka od high-endowych tapas, zajmuje się natomiast kuchnią.

Wytworne jest nie tylko miejsce, ale też gust właścicieli. W knajpie są kanapy i leżanki (sic!). Swoją kartę zrobili w modernistycznym, fin-de-sièclowym stylu, z oryginalną stylistyką i pięknym doborem czcionek. Nic, tylko wpaść! (Po uszy!)

Wojciech Gogoliński

Źródło: „The World of Fine Wine”

Fantastyczną i oryginalną kartę win możesz zobaczyć TUTAJ

Zdjęcia

Komentarze

Moviestarplanet / 23.02.2017 15:32

If you are searching for how to get free resources of moviestarplanet. You can easily get msp hack tool from here without downloading any file or survey. These msp hacks are 100% safe and secure for use.

sitehere / 30.05.2017 10:56

The 42-credit program is open to nurse educators who have at least three years of nursing education leadership experience and a Master’s degree of any kind. (Nurse educators with a master’s in areas other than nursing will need to take two MSN bridge courses prior to starting this DNP.) No GRE or other placement testing is required. The next cohorts begin on July 9, 2012 and October 22, 2012. low cost printing

sitehere / 06.06.2017 10:00

"Boredom is a killer—which is why a cure for boredom can be a lifesaver. The truth is, portable Bluetooth speakers have been the handheld solution to elevate the moment, whether at the beach, the middle of a party, or a lazy afternoon at home for years now—and your brand can get in on that excitement. Right now—with C2BPromo.com, you can put you logo on a wide array of Promotional Bluetooth Speakers, in all different shapes and sizes, from waterproof to resilient wood—with models coming in at 6-7 dollars all the way up to high-end luxury designs. Multiple surfaces on almost every customized Bluetooth speaker can showcase your logo—so no matter which way it’s turned, your name is always center staged." Promotional Speaker

Sitehere / 14.06.2017 10:07

A debt of gratitude is in order for imparting this quality data to us. I truly delighted in perusing. Will without a doubt going to impart this URL to my companions. safe abortion clinics in pretoria

Sitehere / 23.06.2017 21:52

I discovered this is an instructive and fascinating post so i suspect as much it is extremely valuable and proficient. I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. shadow fight 2 hack

sitehere / 05.07.2017 09:41

Awesome information, do anybody mind just reference back to it Promotional Fidget Spinner

Librly / 07.07.2017 04:42

świetna wiadomość, dziękuję

sitehere / 15.07.2017 08:49

I know your aptitude on this. I must say we ought to have an online examination on this. Composing just remarks will close the dialog straight away! What"s more, will confine the advantages from this data. The Author Incubator

Sitehere / 01.08.2017 11:43

I truly inspired after read this on account of some quality work and educational musings . I just wanna express profound gratitude for the author and want you to enjoy all that life has to offer for coming!. Drug Defense Attorney Fairfield CA

Sitehere / 01.08.2017 11:43

I've been hunting down some not too bad stuff on the subject and haven't had any fortunes up until this point, You just got another greatest fan!.. Abstract

Sitehere / 02.08.2017 08:31

I am all that much satisfied with the substance you have specified. I needed to thank you for this extraordinary article. Need Money

Sitehere / 02.08.2017 10:18

Much thanks for keep this data. digital marketing agency Toronto

Sitehere / 02.08.2017 10:18

I high welcome this post. It"s elusive the great from the terrible here and there, yet I think you"ve nailed it! would you psyche upgrading your online journal with more data? matt jackson vitalpay

Sitehere / 02.08.2017 10:19

Extremely helpful post. This is my first time i visit here. I discovered such a large number of fascinating stuff in your web journal particularly its examination. Truly its extraordinary article. Keep it up. Dog parasite treatment

sitehere / 02.08.2017 10:33

This is only the data I am discovering all around. A debt of gratitude is in order for your website, I simply subscribe your web journal. This is a decent blog.. DB Mobile Boat Detailing Orlando

Sitehere / 02.08.2017 19:41

This is a splendid web journal! I"m extremely content with the remarks!.. best gaming monitor under 150

sitehere / 05.08.2017 08:21

Much obliged such a great amount for sharing this amazing data! I am anticipating see more postsby you! buffalo kink events

Sitehere / 05.08.2017 08:36

I as of late ran over your online journal and have been perusing along. I thought I would leave my first remark. I don't recognize what to say with the exception of that I have delighted in perusing. Decent blog. I will continue going by this site frequently. buyambiencheapest

Sitehere / 05.08.2017 08:36

Keep doing awesome read few posts on this site and I imagine that your online journal is exceptionally fascinating and has sets of phenomenal data. Child Custody Attorney Oceanside CA

Sitehere / 05.08.2017 08:37

much obliged for the tips and information..i truly value it.. facelift essex

Sitehere / 05.08.2017 08:37

I truly welcome the sort of themes you post here. A debt of gratitude is in order for sharing us an extraordinary data that is really useful. Great day! Small Business Formation Attorney Fort Worth TX

Sitehere / 07.08.2017 08:28

Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your food likewise, Thanks. Money Lender

Sitehere / 07.08.2017 08:28

A debt of gratitude is in order for sharing this helpful data..

Sitehere / 07.08.2017 08:28

A debt of gratitude is in order for sharing this helpful data.. payday advances

sitehere / 07.08.2017 10:32

A debt of gratitude is in order for offering this quality data to us. I truly delighted in perusing. Will without a doubt going to impart this URL to my companions. Video Maker Best

Sitehere / 08.08.2017 08:01

Your work is great and I value you and bouncing for some more enlightening posts. Much obliged to you for sharing awesome data to us. abssice360 info

sitehere / 08.08.2017 08:46

Pleasant to peruse your article! I am anticipating sharing your enterprises and encounters. acer aspire e 15 e5-575g-76yk

sitehere / 08.08.2017 08:46

Pleasant to peruse your article! I am anticipating sharing your enterprises and encounters. taiwan itinerary

Sitehere / 09.08.2017 11:05

This is a splendid web journal! I'm exceptionally content with the remarks!.. timeshare rentals

Sitehere / 09.08.2017 11:06

Your web journal furnished us with significant data to work with. Each and every tips of your post are marvelous. You're the best to share. Continue blogging.. mastertramadol.com

Sitehere / 10.08.2017 08:45

Kindly fill me in as to whether you're searching for an article essayist for your site. You have some truly extraordinary posts and I feel I would be a decent resource. On the off chance that you ever need to take a percentage of the heap off, I'd totally love to compose some material for your web journal in return for a connection back to mine. It would be ideal if you send me an email if intrigued. Much obliged to you! felony McKinney TX

Sitehere / 10.08.2017 08:45

The data you have posted is extremely valuable. The locales you have alluded was great. A debt of gratitude is in order for sharing... kitchen scale

Sitehere / 11.08.2017 13:06

These are some extraordinary devices that i unquestionably use for SEO work. This is an extraordinary rundown to use later on.. sports

sitehere / 12.08.2017 07:44

I read that Post and got it fine and enlightening. Thorpe Bay sales

Sitehere / 12.08.2017 08:57

Emojiry is the largest online source for emoji meanings, synonyms, word games, example sentences, emoji phrases, emoji slang, images, platforms, apps, codes and more. With over 1,5 million emoji meanings, synonyms, and related words Emoji Thesaurus is helping people to improve their knowledge of emoji culture and use the emoji symbols on different digital platforms. kitchen renovations toronto

Sitehere / 13.08.2017 10:04

I cherish the way you compose and share your specialty! Extremely intriguing and diverse! Keep it coming! wedding photography north west london

Sitehere / 13.08.2017 10:05

Pleasant post mate, keep up the considerable work, simply imparted this to my friendz weight loss tips

Sitehere / 15.08.2017 10:43

Great Blog This is an incredible rousing article.I am essentially satisfied with your great work.You put truly exceptionally accommodating data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post. https://www.evernote.com/pub/christianmejia262/christianmejia

Sitehere / 15.08.2017 10:43

Great Blog Simply respecting your work and thinking about how you dealt with this website so well. It's remarkable to the point that I can't stand to not experience this important data at whatever point I surf the web! dragon ball super

Sitehere / 15.08.2017 10:43

Great Blog This is such an awesome asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I adore seeing sites that comprehend the benefit of giving a quality asset to free. It is the old what circumvents comes around schedule. Stripping and Waxing Floors

Sitehere / 15.08.2017 10:43

Great Blog Awesome substance material and extraordinary format. Your site merits the majority of the positive input it's been getting. Renters Insurance Stafford TX

Sitehere / 15.08.2017 10:43

Great Blog Pleasant post mate, keep up the colossal work, simply imparted this to my friendz Hospital Insurance

Sitehere / 15.08.2017 10:43

Great Blog An entrancing dialog is worth remark. I believe that it is best to compose additional on this matter, it won"t be an unthinkable point however by and large individuals are insufficient to chat on such themes. To the following. Here"s to you free printable business cards

Sitehere / 15.08.2017 10:47

Great Blog This is an incredible rousing article.I am essentially satisfied with your great work.You put truly exceptionally accommodating data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post. http://chrisleadagency.wordpress.com

Sitehere / 15.08.2017 10:47

Great Blog This is such an awesome asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I adore seeing sites that comprehend the benefit of giving a quality asset to free. It is the old what circumvents comes around schedule. https://www.evernote.com/pub/christianmejia262/christianmejia

Sitehere / 15.08.2017 10:47

Great Blog Simply respecting your work and thinking about how you dealt with this website so well. It's remarkable to the point that I can't stand to not experience this important data at whatever point I surf the web! http://michaeldkingston82.weebly.com

Sitehere / 15.08.2017 10:47

Great Blog Awesome substance material and extraordinary format. Your site merits the majority of the positive input it's been getting. dragon ball super

Sitehere / 15.08.2017 10:47

Great Blog An entrancing dialog is worth remark. I believe that it is best to compose additional on this matter, it won"t be an unthinkable point however by and large individuals are insufficient to chat on such themes. To the following. Here"s to you Renters Insurance Stafford TX

Sitehere / 15.08.2017 10:47

Great Blog Pleasant post mate, keep up the colossal work, simply imparted this to my friendz Stripping and Waxing Floors

Sitehere / 16.08.2017 13:39

The data you have posted is exceptionally helpful. The locales you have alluded was great. A debt of gratitude is in order for sharing... acompanhantes são paulo

Twój komentarz
FB