Bar na piątkę

Dodano: 30.01.2017 13:17

Dawno nie było tak głośno o jakimś barze, a jeszcze mniej o wine bar. Oczywiście, co roku ukazuje się na świecie wiele „barowych” rankingów, ale ostatnio wybrano wyjątkowy.

Powód jest prosty – mały przybytek, który w ofercie ma mnóstwo win, które na dodatek podaje się na kieliszki. Żaden wine bar nie robi tego XVII-wiecznym winem! Bar znajduje się w Tuluzie przy Rue de la Bourse. W karcie ma 2200 win z 20 krajów z – łącznie – stu odmian. Ale to nie jest pełna lista – stale przybywa nowości (i aukcyjnych starości). W sumie w „magazynach” przechowuje się aż 18 tys. butelek. Nie można wyjść stąd rozczarowanym! Wprawdzie przybytek otwiera się dopiero o 18, ale dla konesera to właściwie żadna pora.

Trudno się zatem dziwić, że został uznany za najlepszy wine bar Europy 2016 roku. Na kieliszki podaje się tu maderę z 1675 roku! Tej informacji dodaje smaczku fakt, iż pochodzi ona z… rozbitego w 1735 roku u wybrzeży Holandii statku. W katastrofie zginęło 256 członków załogi. Okręt odkryto w 1982 roku i wydobyto z niego tysiące złotych i srebrnych monet oraz właśnie skrzynki z winem, które „knajpa” odkupiła od muzeum w Vissingen.

Ceny za kieliszek tej madery nie podano, ale lista innych win przyprawia o zawrót głowy. Wszystko, co najlepsze z całego świata, od mniej więcej lat 60. ubiegłego wieku. Od Château d’Yquem po Mouton Rothschild, Petrusa, Romanée-Conti i Vegę Sicilię. Nazwy można by mnożyć, ale – co ciekawe – większość odkryć właścicieli, można dostać do 20 euro za kieliszek.

Wine bar organizuje degustacje tematyczne (np. wino + czekolada, wino + sery), ma własny klub, ale można tu też po prostu dobrze zjeść. Właściciele baru – Thomas (zwany „podniebieniem”) i Anne Cabrol – urządzają też ciekawe pojedynki, np. winiarskie Chile kontra Argentyna. Jeszcze ciekawszy jest fakt, iż bar otwarto ledwie w 2013 roku – to jedna z najkrótszych karier w tej branży – od powstania po tytuł najlepszego. Thomas pomyślał o własnym barze, kiedy uzyskał tytuł mistrza enologii (master of enology). Jest wspierany przez czołową sommelierkę, Marjolaine Delhomme. Anne Cabrol – specjalistka od high-endowych tapas, zajmuje się natomiast kuchnią.

Wytworne jest nie tylko miejsce, ale też gust właścicieli. W knajpie są kanapy i leżanki (sic!). Swoją kartę zrobili w modernistycznym, fin-de-sièclowym stylu, z oryginalną stylistyką i pięknym doborem czcionek. Nic, tylko wpaść! (Po uszy!)

Wojciech Gogoliński

Źródło: „The World of Fine Wine”

Fantastyczną i oryginalną kartę win możesz zobaczyć TUTAJ

Zdjęcia

Komentarze

Moviestarplanet / 23.02.2017 15:32

If you are searching for how to get free resources of moviestarplanet. You can easily get msp hack tool from here without downloading any file or survey. These msp hacks are 100% safe and secure for use.

sitehere / 30.05.2017 10:56

The 42-credit program is open to nurse educators who have at least three years of nursing education leadership experience and a Master’s degree of any kind. (Nurse educators with a master’s in areas other than nursing will need to take two MSN bridge courses prior to starting this DNP.) No GRE or other placement testing is required. The next cohorts begin on July 9, 2012 and October 22, 2012. low cost printing

sitehere / 06.06.2017 10:00

"Boredom is a killer—which is why a cure for boredom can be a lifesaver. The truth is, portable Bluetooth speakers have been the handheld solution to elevate the moment, whether at the beach, the middle of a party, or a lazy afternoon at home for years now—and your brand can get in on that excitement. Right now—with C2BPromo.com, you can put you logo on a wide array of Promotional Bluetooth Speakers, in all different shapes and sizes, from waterproof to resilient wood—with models coming in at 6-7 dollars all the way up to high-end luxury designs. Multiple surfaces on almost every customized Bluetooth speaker can showcase your logo—so no matter which way it’s turned, your name is always center staged." Promotional Speaker

Sitehere / 14.06.2017 10:07

A debt of gratitude is in order for imparting this quality data to us. I truly delighted in perusing. Will without a doubt going to impart this URL to my companions. safe abortion clinics in pretoria

Sitehere / 23.06.2017 21:52

I discovered this is an instructive and fascinating post so i suspect as much it is extremely valuable and proficient. I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. shadow fight 2 hack

sitehere / 05.07.2017 09:41

Awesome information, do anybody mind just reference back to it Promotional Fidget Spinner

Librly / 07.07.2017 04:42

świetna wiadomość, dziękuję

sitehere / 15.07.2017 08:49

I know your aptitude on this. I must say we ought to have an online examination on this. Composing just remarks will close the dialog straight away! What"s more, will confine the advantages from this data. The Author Incubator

Sitehere / 01.08.2017 11:43

I truly inspired after read this on account of some quality work and educational musings . I just wanna express profound gratitude for the author and want you to enjoy all that life has to offer for coming!. Drug Defense Attorney Fairfield CA

Sitehere / 01.08.2017 11:43

I've been hunting down some not too bad stuff on the subject and haven't had any fortunes up until this point, You just got another greatest fan!.. Abstract

Sitehere / 02.08.2017 08:31

I am all that much satisfied with the substance you have specified. I needed to thank you for this extraordinary article. Need Money

Sitehere / 02.08.2017 10:18

Much thanks for keep this data. digital marketing agency Toronto

Sitehere / 02.08.2017 10:18

I high welcome this post. It"s elusive the great from the terrible here and there, yet I think you"ve nailed it! would you psyche upgrading your online journal with more data? matt jackson vitalpay

Sitehere / 02.08.2017 10:19

Extremely helpful post. This is my first time i visit here. I discovered such a large number of fascinating stuff in your web journal particularly its examination. Truly its extraordinary article. Keep it up. Dog parasite treatment

sitehere / 02.08.2017 10:33

This is only the data I am discovering all around. A debt of gratitude is in order for your website, I simply subscribe your web journal. This is a decent blog.. DB Mobile Boat Detailing Orlando

Sitehere / 02.08.2017 19:41

This is a splendid web journal! I"m extremely content with the remarks!.. best gaming monitor under 150

sitehere / 05.08.2017 08:21

Much obliged such a great amount for sharing this amazing data! I am anticipating see more postsby you! buffalo kink events

Sitehere / 05.08.2017 08:36

I as of late ran over your online journal and have been perusing along. I thought I would leave my first remark. I don't recognize what to say with the exception of that I have delighted in perusing. Decent blog. I will continue going by this site frequently. buyambiencheapest

Sitehere / 05.08.2017 08:36

Keep doing awesome read few posts on this site and I imagine that your online journal is exceptionally fascinating and has sets of phenomenal data. Child Custody Attorney Oceanside CA

Sitehere / 05.08.2017 08:37

much obliged for the tips and information..i truly value it.. facelift essex

Sitehere / 05.08.2017 08:37

I truly welcome the sort of themes you post here. A debt of gratitude is in order for sharing us an extraordinary data that is really useful. Great day! Small Business Formation Attorney Fort Worth TX

Sitehere / 07.08.2017 08:28

Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your food likewise, Thanks. Money Lender

Sitehere / 07.08.2017 08:28

A debt of gratitude is in order for sharing this helpful data..

Sitehere / 07.08.2017 08:28

A debt of gratitude is in order for sharing this helpful data.. payday advances

sitehere / 07.08.2017 10:32

A debt of gratitude is in order for offering this quality data to us. I truly delighted in perusing. Will without a doubt going to impart this URL to my companions. Video Maker Best

Sitehere / 08.08.2017 08:01

Your work is great and I value you and bouncing for some more enlightening posts. Much obliged to you for sharing awesome data to us. abssice360 info

sitehere / 08.08.2017 08:46

Pleasant to peruse your article! I am anticipating sharing your enterprises and encounters. acer aspire e 15 e5-575g-76yk

sitehere / 08.08.2017 08:46

Pleasant to peruse your article! I am anticipating sharing your enterprises and encounters. taiwan itinerary

Sitehere / 09.08.2017 11:05

This is a splendid web journal! I'm exceptionally content with the remarks!.. timeshare rentals

Sitehere / 09.08.2017 11:06

Your web journal furnished us with significant data to work with. Each and every tips of your post are marvelous. You're the best to share. Continue blogging.. mastertramadol.com

Sitehere / 10.08.2017 08:45

Kindly fill me in as to whether you're searching for an article essayist for your site. You have some truly extraordinary posts and I feel I would be a decent resource. On the off chance that you ever need to take a percentage of the heap off, I'd totally love to compose some material for your web journal in return for a connection back to mine. It would be ideal if you send me an email if intrigued. Much obliged to you! felony McKinney TX

Sitehere / 10.08.2017 08:45

The data you have posted is extremely valuable. The locales you have alluded was great. A debt of gratitude is in order for sharing... kitchen scale

Sitehere / 11.08.2017 13:06

These are some extraordinary devices that i unquestionably use for SEO work. This is an extraordinary rundown to use later on.. sports

sitehere / 12.08.2017 07:44

I read that Post and got it fine and enlightening. Thorpe Bay sales

Sitehere / 12.08.2017 08:57

Emojiry is the largest online source for emoji meanings, synonyms, word games, example sentences, emoji phrases, emoji slang, images, platforms, apps, codes and more. With over 1,5 million emoji meanings, synonyms, and related words Emoji Thesaurus is helping people to improve their knowledge of emoji culture and use the emoji symbols on different digital platforms. kitchen renovations toronto

Sitehere / 13.08.2017 10:04

I cherish the way you compose and share your specialty! Extremely intriguing and diverse! Keep it coming! wedding photography north west london

Sitehere / 13.08.2017 10:05

Pleasant post mate, keep up the considerable work, simply imparted this to my friendz weight loss tips

Sitehere / 15.08.2017 10:43

Great Blog This is an incredible rousing article.I am essentially satisfied with your great work.You put truly exceptionally accommodating data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post. https://www.evernote.com/pub/christianmejia262/christianmejia

Sitehere / 15.08.2017 10:43

Great Blog Simply respecting your work and thinking about how you dealt with this website so well. It's remarkable to the point that I can't stand to not experience this important data at whatever point I surf the web! dragon ball super

Sitehere / 15.08.2017 10:43

Great Blog This is such an awesome asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I adore seeing sites that comprehend the benefit of giving a quality asset to free. It is the old what circumvents comes around schedule. Stripping and Waxing Floors

Sitehere / 15.08.2017 10:43

Great Blog Awesome substance material and extraordinary format. Your site merits the majority of the positive input it's been getting. Renters Insurance Stafford TX

Sitehere / 15.08.2017 10:43

Great Blog Pleasant post mate, keep up the colossal work, simply imparted this to my friendz Hospital Insurance

Sitehere / 15.08.2017 10:43

Great Blog An entrancing dialog is worth remark. I believe that it is best to compose additional on this matter, it won"t be an unthinkable point however by and large individuals are insufficient to chat on such themes. To the following. Here"s to you free printable business cards

Sitehere / 15.08.2017 10:47

Great Blog This is an incredible rousing article.I am essentially satisfied with your great work.You put truly exceptionally accommodating data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post. http://chrisleadagency.wordpress.com

Sitehere / 15.08.2017 10:47

Great Blog This is such an awesome asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I adore seeing sites that comprehend the benefit of giving a quality asset to free. It is the old what circumvents comes around schedule. https://www.evernote.com/pub/christianmejia262/christianmejia

Sitehere / 15.08.2017 10:47

Great Blog Simply respecting your work and thinking about how you dealt with this website so well. It's remarkable to the point that I can't stand to not experience this important data at whatever point I surf the web! http://michaeldkingston82.weebly.com

Sitehere / 15.08.2017 10:47

Great Blog Awesome substance material and extraordinary format. Your site merits the majority of the positive input it's been getting. dragon ball super

Sitehere / 15.08.2017 10:47

Great Blog An entrancing dialog is worth remark. I believe that it is best to compose additional on this matter, it won"t be an unthinkable point however by and large individuals are insufficient to chat on such themes. To the following. Here"s to you Renters Insurance Stafford TX

Sitehere / 15.08.2017 10:47

Great Blog Pleasant post mate, keep up the colossal work, simply imparted this to my friendz Stripping and Waxing Floors

Sitehere / 16.08.2017 13:39

The data you have posted is exceptionally helpful. The locales you have alluded was great. A debt of gratitude is in order for sharing... acompanhantes são paulo

Sitehere / 17.08.2017 10:19

I am upbeat to locate your recognized method for composing the post. Presently you make it simple for me to comprehend and execute the idea. Much obliged to you for the post. christian mejia fitness

Sitehere / 17.08.2017 10:19

i was simply scanning along and happened upon your site. simply needed to say great site and this article truly helped me. Wills & Estates Attorney Pullman WA

Sitehere / 19.08.2017 09:25

much obliged to you for your fascinating infomation. Online Bong

Sitehere / 19.08.2017 09:25

Doubtlessly this is a fantastic post I got a considerable measure of information subsequent to perusing good fortunes. Topic of website is superb there is just about everything to peruse, Brilliant post. Jason Spencer Student Loan

Sitehere / 20.08.2017 09:24

AllExpressNow is the #1 eCommerce website in the World, it gives everyone the chance to shop all your favorite brands regardless of your location. We offer free shipping Worldwide.We sell luxury lifestyle goods like Home and Kitchen, Outdoor, Fishing, Tents, Kayaks, Jewelry, Dresses, Clothes, Lingerie, Swimwear, Fountains, Collectibles. Kayaks

Sitehere / 21.08.2017 08:56

Excellent Blog! much obliged to you for your fascinating infomation. Website Designers

Sitehere / 21.08.2017 08:56

Excellent Blog! Howdy! Pleasant post! If it's not too much trouble let us know when I will see a postliminary! Advertising Solutions Web Design

Sitehere / 22.08.2017 08:09

I truly cherished perusing your web journal. It was extremely all around created and straightforward. Not at all like different websites I have perused which are truly not that good.Thanks alot! ringless calls

Sitehere / 22.08.2017 13:59

informative Blog! I cherish this site!! The glimmer up the top is magnificent!! MiraclePianist

Sitehere / 22.08.2017 13:59

informative Blog! hello was simply checking whether you minded a remark. i like your site and the thme you picked is super. I will be back. تعليم لقب اول بدون بسيخومتري

Sitehere / 22.08.2017 13:59

informative Blog! I can't envision concentrating sufficiently long to research; significantly less compose this sort of article. You've beaten yourself with this material. This is extraordinary substance. what does a chakra bracelet do

Sitehere / 22.08.2017 13:59

informative Blog! This is truly a decent and educational, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it Auto services Ohio

Sitehere / 23.08.2017 11:45

Great Article I as of late ran over your online journal and have been perusing along. I thought I would leave my first remark. I don't recognize what to say with the exception of that I have delighted in perusing. Decent blog. I will continue going by this site frequently. Maritime Torts Los Angeles CA

Sitehere / 23.08.2017 11:45

Great Article much obliged for the tips and information..i truly value it.. legal attorney

Sitehere / 24.08.2017 08:30

This is a splendid web journal! I'm exceptionally content with the remarks!.. fotboll livestream

Sitehere / 24.08.2017 08:31

These are some extraordinary devices that i unquestionably use for SEO work. This is an awesome rundown to use later on.. poker turneringar

Sitehere / 24.08.2017 11:59

Awesome post, you have pointed out some incredible focuses , I in like manner think this s an exceptionally brilliant site. vakantietips nederland

Sitehere / 24.08.2017 12:01

it was a magnificent opportunity to visit this sort of site and I am cheerful to know. much thanks to you such a great amount for allowing us to have this open door.. Leonard Cohen Hallelujah Lyrics

SEOPAK / 26.08.2017 07:38

While there's lots of talk of improving overall graduation rates and getting more minorities to earn degrees nationwide, few colleges have sounded the gender alarm. Some experts say it's time. nya casinon 2017

SEOPAK / 26.08.2017 07:38

The biggest of its kind and a pioneer event, Nepal Management Symposium is here to acquaint management professionals, enthusiasts, students, academicians with the emerging trends and issues in the world of management and business industry. sociala casino

Sitehere / 26.08.2017 07:55

Informative Blog! Your substance is absolutely splendid from numerous points of view. I think this is drawing in and educational material. Much thanks to you such a great amount for thinking about your substance and your perusers. effect of music on humans

Sitehere / 26.08.2017 07:55

Informative Blog! hello was simply checking whether you minded a remark. i like your site and the thme you picked is super. I will be back. effect of music on humans

Sitehere / 26.08.2017 07:55

Informative Blog! I can't envision concentrating sufficiently long to research; significantly less compose this sort of article. You've beaten yourself with this material. This is extraordinary substance. prevent computer viruses

Sitehere / 26.08.2017 07:56

Informative Blog! hello was simply checking whether you minded a remark. i like your site and the thme you picked is super. I will be back. prevent computer viruses

Sitehere / 26.08.2017 07:56

Informative Blog! I can't envision concentrating sufficiently long to research; significantly less compose this sort of article. You've beaten yourself with this material. This is extraordinary substance. RPGs of 2017

Sitehere / 26.08.2017 11:48

Much obliged you all that much to share these connections. Will look at this.. Chapter 7 Bankruptcy Attorney Miami FL

Sitehere / 26.08.2017 11:48

I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. I am trusting the same best work from you later on too. Much obliged... חופשה בחגים

Sitehere / 28.08.2017 07:51

Incredible website! Do you have any tips and clues for yearning scholars? I'm wanting to begin my own particular site soon yet I'm somewhat lost on everything. Would you propose beginning with a free stage like WordPress or go for a paid alternative? There are such a large number of choices out there that I'm totally overpowered .. Any proposals? Much obliged! stock market training

Sitehere / 29.08.2017 09:23

Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your food likewise, Thanks. Search for PDF Files

sitehere / 29.08.2017 11:20

The 42-credit program is open to nurse educators who have at least three years of nursing education leadership experience and a Master’s degree of any kind. (Nurse educators with a master’s in areas other than nursing will need to take two MSN bridge courses prior to starting this DNP.) No GRE or other placement testing is required. The next cohorts begin on July 9, 2012 and October 22, 2012. Custom pins

sitehere / 31.08.2017 09:21

informative blog! Therapy

sitehere / 31.08.2017 09:21

informative blog! monthly planner

Sitehere / 05.09.2017 08:51

Much obliged for a superb offer. Your article has demonstrated your diligent work and experience you must this field. Splendid .i cherish it perusing. Fire Sales

Sitehere / 05.09.2017 08:51

This is an awesome post. I like this topic.This site has heaps of advantage.I discovered numerous fascinating things from this site. It helps me in numerous ways.Thanks for posting this once more. hualien taiwan

Sitehere / 05.09.2017 08:51

That gives off an impression of being fabulous anyway i am still not very beyond any doubt that I like it. At any rate will look much more into it and choose by and by! taroko gorge taiwan

sitehere / 05.09.2017 08:52

Extraordinary Article it its truly enlightening and creative update us as often as possible with new upgrades. its was truly important. much obliged. cyberspace

sitehere / 05.09.2017 08:52

This is the kind of data I've long been attempting to discover. Much thanks to you for composing this data. tankless gas water heater reviews

sitehere / 05.09.2017 08:52

This is truly a pleasant and useful, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. Much obliged for sharing it, PDKS

sitehere / 05.09.2017 08:53

I am exceptionally delighted in for this web journal. Its an enlightening theme. It help me all that much to take care of a few issues. Its chance are so phenomenal and working style so quick. BEST PARTY HALLS

Sitehere / 06.09.2017 08:55

This is an incredible rousing article.I am essentially satisfied with your great work.You put truly exceptionally accommodating data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post. Robert Bassam Social

sitehere / 06.09.2017 12:03

Clash Royale PC is a strategy game in real time, where you fight against other players online in frantic duels. Here, you can find all the characters from Clash of Clans: Giants, Barbarian Kings, Wall Breakers, Archers. Download the PC game now! clash royale pc

Sitehere / 07.09.2017 07:43

Respecting the time and exertion you put into your site and point by point data you offer!.. cty làm phim quảng cáo

Sitehere / 07.09.2017 07:44

This is an incredible rousing article.I am essentially satisfied with your great work.You put truly exceptionally accommodating data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post. M88

Sitehere / 07.09.2017 08:55

I concede, I have not been on this site page in quite a while... be that as it may it was another delight to see It is such a vital subject and overlooked by such a variety of, even experts. experts. I thank you to help making individuals more mindful of conceivable issues. freespins

Sitehere / 07.09.2017 08:55

This article was written by a real thinking writer. I agree many of the with the solid points made by the writer. I’ll be back. casinostuga

Sitehere / 07.09.2017 08:55

You finished a couple fine focuses there. I did an inquiry on the subject and discovered about all persons will oblige with your online journal. leovegas

Sitehere / 07.09.2017 12:54

Decent to peruse your article! I am anticipating sharing your enterprises and encounters. http://www.purevolume.com/listeners/VapingCBD

Sitehere / 07.09.2017 22:14

much obliged to you for your intriguing infomation. Best Wordpress Plugin for SEO

Sitehere / 07.09.2017 22:14

Much obliged to you again for all the information you distribute,Good post. I was extremely keen on the article, it's entirely motivating I ought to concede. I like going to you site since I generally go over fascinating articles like this one.Great Job, I enormously acknowledge that.Do Keep sharing! Respects, carport kit

Sitehere / 07.09.2017 22:14

A debt of gratitude is in order for offering this quality data to us. I truly delighted in perusing. Will without a doubt going to impart this URL to my companions. furniture removal 

Sitehere / 09.09.2017 07:14

Respecting the time and exertion you put into your site and point by point data you offer!.. vpn for iphone

sitehere / 09.09.2017 08:16

The faceting on the top of the stone has a square pattern, so I will start my design by using this pattern on the back of the pendant. The divider pictured is used to mark out the shape, the thin thread across the top is the sawblade, and the wood it is laying on is the bench pin, which works for cutting off the sides and piercing out the center. Again, this plate will be at the back of the finished pendant funny faces

Sitehere / 09.09.2017 08:42

A debt of gratitude is in order for setting aside an ideal opportunity to talk about that, I feel unequivocally about this thus truly like becoming more acquainted with additional on this sort of field. Do you brain upgrading your blog entry with extra understanding? It ought to be truly helpful for every one of us. Consumer Defense Attorney Columbia SC

Sitehere / 09.09.2017 08:43

I discovered your this post while looking for data about web journal related exploration ... It's a decent post .. continue posting and upgrading dat Bankruptcy Attorney Winston-Salem NC

Sitehere / 09.09.2017 08:43

Decent Informative Blog having pleasant sharing.. Wills Attorney Woodinville WA

Sitehere / 09.09.2017 08:43

An entrancing dialog is quality remark. I surmise that it is best to compose additional on this matter, it won't be an unthinkable point however for the most part individuals are insufficient to chat on such themes. To the following. Salud شركة مكافحة حشرات بالدمام

Sitehere / 10.09.2017 09:25

I am extremely cheerful to find your post as it will get to be on top in my accumulation of most loved websites to visit. Movers San Jose

Sitehere / 10.09.2017 09:25

Simply respecting your work and thinking about how you dealt with this website so well. It's remarkable to the point that I can't stand to not experience this important data at whatever point I surf the web! San Jose Movers

Sitehere / 10.09.2017 13:04

Really great post. I just discovered your web journal and needed to say that I have truly delighted in perusing your blog entries. Any way I'll be subscribing to your food and I trust you post again soon. Huge much obliged for the helpful information. Cats Eye Gemstone Necklace

Sitehere / 11.09.2017 10:00

A debt of gratitude is in order for each other instructive site. The spot else might just I get that sort of data written in such a perfect means? I have an endeavor that I'm quite recently working on, and I have been watchful for such data. Cheap FIFA 18 Coins

sitehere / 11.09.2017 13:47

The 42-credit program is open to nurse educators who have at least three years of nursing education leadership experience and a Master’s degree of any kind. (Nurse educators with a master’s in areas other than nursing will need to take two MSN bridge courses prior to starting this DNP.) No GRE or other placement testing is required. The next cohorts begin on July 9, 2012 and October 22, 2012. Award medals

online / 11.09.2017 19:35

I am expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what youre speaking about, and I can truly get behind that. free online ads

Sitehere / 12.09.2017 08:52

Awesome post, and incredible site. Much obliged for the data! fun88

Sitehere / 12.09.2017 08:52

I am all that much satisfied with the substance you have specified. I needed to thank you for this awesome article. garage door service Bellevue

Sitehere / 13.09.2017 08:55

I concede, I have not been on this site page in quite a while... then again it was another euphoria to see It is such a critical theme and disregarded by such a variety of, even experts. experts. I thank you to help making individuals more mindful of conceivable issues. Appellate Law Attorney Columbia SC

Sitehere / 13.09.2017 08:55

I experience considerable difficulties my considerations on substance, however I truly felt I ought to here. Your article is truly awesome. I like the way you composed this data. Wrongful Death Attorney Chico CA

Sitehere / 13.09.2017 08:55

A debt of gratitude is in order For sharing this Superb article.I utilize this Article to demonstrate my task in college.it is valuable For me Great Work. fitness music

pacific / 13.09.2017 14:49

Thanks for the blog post buddy! Keep them coming... pacific attorney group

mourvish / 13.09.2017 15:20

what a great Post :)

Sitehere / 14.09.2017 12:17

I read that Post and got it fine and useful. Real Estate Law Attorney Seattle WA

Sitehere / 14.09.2017 12:17

Much obliged for each other useful site. The spot else might just I understand that sort of data written in such a perfect means? I have an endeavor that I'm a few seconds ago working on, and I have been watchful for such data. Estate Planning Law Attorney White Bear Lake MN

Sitehere / 14.09.2017 12:17

I like this post,And I figure that they having a great time to peruse this post,they might take a decent site to make an information,thanks for sharing it to me. garage door service San Diego

Sitehere / 14.09.2017 22:17

Your work is great and I value you and bouncing for some more enlightening posts. Much obliged to you for sharing extraordinary data to us. photo booth rental LA

Sitehere / 14.09.2017 22:17

An entrancing examination is worth remark. I surmise that it is best to compose additional on this matter, it won't be a forbidden theme however for the most part individuals are insufficient to chat on such points. To the following. Here's to you garage door service San Diego

sitehere / 16.09.2017 09:23

The 42-credit program is open to nurse educators who have at least three years of nursing education leadership experience and a Master’s degree of any kind. (Nurse educators with a master’s in areas other than nursing will need to take two MSN bridge courses prior to starting this DNP.) No GRE or other placement testing is required. The next cohorts begin on July 9, 2012 and October 22, 2012. tag at 55printing.comcheapest postcards at 55printing.com

Sitehere / 16.09.2017 10:30

Pleasant Informative Blog having decent sharing.. Trusts Lawyer Riverside CA

Sitehere / 16.09.2017 10:30

Much thanks for this incredible post. m88bet

Sitehere / 17.09.2017 08:40

You know your undertakings emerge of the group. There is something uncommon about them. It appears to me every one of them are truly splendid! Rapid Trend Gainer

Sitehere / 18.09.2017 08:20

Much obliged to you for such an elegantly composed article. It's loaded with adroit data and captivating depictions. Your perspective is the best among numerous. list of common diseases

Sitehere / 19.09.2017 07:55

I have perused your online journal it is exceptionally useful for me. I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future redesigns. Satta Matka

Sitehere / 19.09.2017 07:55

decent bLog! its fascinating. much obliged to you for sharing.... Satta Matka

sitehere / 19.09.2017 08:24

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. https://cheap55printing.com/blog/tag/cheap-bookmarks/

sitehere / 19.09.2017 09:14

I can't read articles online all the time, however I'm happy I did today. This is extremely elegantly composed and your focuses are very much communicated. Kindly, absolutely never quit composing. Safe FIFA 18 Coins

Sitehere / 19.09.2017 09:51

Your music is stunning. You have some exceptionally skilled craftsmen. I wish you the best of progress. m88

Sitehere / 19.09.2017 09:51

Incredible learning, do anybody mind only reference back to it m88asia

Sitehere / 19.09.2017 09:51

A debt of gratitude is in order for setting aside an ideal opportunity to talk about this, I feel unequivocally about it and affection adapting more on this subject. pharmacy near me

Sitehere / 19.09.2017 09:51

You have made an awesome showing on this article. It"s extremely lucid and profoundly smart. You have even figured out how to make it justifiable and simple to peruse. You have some genuine written work ability. Much obliged to you. best graphic designer

Sitehere / 19.09.2017 09:51

i was simply searching along and happened upon your online journal. simply needed to say great online journal and this article truly helped me. thanh lý hàng cũ

Sitehere / 20.09.2017 09:15

This article gives the light in which we can watch the truth. This is exceptionally decent one and gives indepth data. A debt of gratitude is in order for this decent article. link vao m88 hom nay

Twój komentarz
FB