Człowiek Roku 2016

Dodano: 26.08.2016 16:54

Jancis Robinson Człowiekiem Roku 2016 magazynu „Czas Wina” - uroczysta Gala odbędzie się 8 października 2016 w Dworze Sieraków.

Jancis Robinson Człowiekiem Roku 2016 magazynu „Czas Wina”
Uroczysta Gala i spotkania z klubowiczami
Opowiadać i pisać w pasjonujący sposób o winie nie jest wcale łatwo. To sztuka, którą od lat ćwiczą Anglosasi i właśnie wśród nich błyszczą największe gwiazdy winiarskiej literatury. Jedną z nich jest Jancis Robinson – pierwsza w historii kobieta, która zdobyła tytuł Master of Wine. Jej felietony ukazują się w „The Financial Times” nieprzerwanie, co piątek, od 1989 roku a artykuły, książki i przewodniki, tłumaczone na dziesiątki języków, ukształtowały setki tysięcy amatorów i profesjonalistów branży winiarskiej. Kurs wiedzy o winie jej autorstwa polecany jest jako jeden z najlepszych podręczników. W 2012 roku wraz z Jose Vouillamozem i Julią Harding wydała dzieło Wine Grapes opisujące 1368 odmian winorośli używanych do produkcji wina. Jest także – wraz z Hugh Johnsonem – współautorką wielokrotnie wznawianego Wielkiego atlasu świata win. Ostatnie wydanie The Oxford Companion to Wine z roku 2015 (ukazuje się od 1994 roku) pod jej i Julii Harding redakcją okrzyknięte zostało jedną z najlepszych książek o winie w historii.
To ostanie dzieło jest szczególnie ważne dla Polski – dzięki Jancis Robinson pojawiła się w niej po raz pierwszy informacja o naszych winnicach. Innym polskim akcentem w działalności Robinson jest stała obecność jej felietonów na łamach magazynu „Czas Wina” a w październiku nakładem Wydawnictwa „Czas Wina” ukaże się jej najnowsza książka Zostań ekspertem w 24h.
Nie można zapomnieć, że niezwykłe kompetencje Jancis Robinson docenił sam Windsor - jest bowiem doradcą w doborze win na królewski stół Elżbiety II i jej dworu.
Biorąc pod uwagę ogrom jej zasług dla promocji kultury winiarskiej a także wprowadzenie polskich win na światowe salony, redakcja magazynu „Czas Wina” jednogłośnie nadała Jancis Robinson tytuł Człowiek Roku 2016. W dniach 8 i 9 października zapraszamy na spotkania z tą niezwykłą osobą. Poniżej program i warunki uczestnictwa.
8 października 2016, Dwór Sieraków, godz. 19.00 – 23.00
Uroczysta Gala z okazji nadania tytułu Człowiek Roku 2016 magazynu „Czas Wina”
W programie:
uroczysta, pięciodaniowa kolacja z dobranymi winami
laudacja na cześć laureatki tytułu
część artystyczna
Zaproszenie dla jednej osoby: 190 zł,
dla członków Klubu Domu Wina: 170 zł
Dojazd autobusem z centrum Krakowa/powrót po Gali
do centrum Krakowa: 20 zł od osoby
​9 października 2016, Dwór Sieraków, godz. 11.00 – 13.00
Seminarium „The Historical and Contemporary Polish Wine” z udziałem Jancis Robinson i degustacją win polskich.
UWAGA: tylko w języku angielskim, nie przewidujemy udziału tłumacza!
Wstęp tylko z zaproszeniami.
Koszt zaproszenia dla jednej osoby: 60 zł
Dojazd we własnym zakresie.
Informacje o wydarzeniach oraz rezerwacja i zakup zaproszeń:
www.czlowiek-roku.czaswina.pl, e-mail: redakcja@czaswina.pl, tel.: 12/6265652 wew 30.

Kim jest Jancis Robinson?
Opowiadać i pisać w pasjonujący sposób o winie nie jest wcale łatwo. To sztuka, którą od lat ćwiczą Anglosasi i właśnie wśród nich błyszczą największe gwiazdy winiarskiej literatury. Jedną z nich jest Jancis Robinson – pierwsza w historii kobieta z po za branży handlu winem, która zdobyła tytuł Master of Wine.

Jej felietony ukazują się w „The Financial Times” nieprzerwanie, co piątek, od 1989 roku a artykuły, książki i przewodniki, tłumaczone na dziesiątki języków, ukształtowały setki tysięcy amatorów i profesjonalistów branży winiarskiej. Kurs wiedzy o winie jej autorstwa polecany jest jako jeden z najlepszych podręczników. W 2012 roku wraz z Jose Vouillamozem i Julią Harding wydała dzieło Wine Grapes opisujące 1368 odmian winorośli używanych do produkcji wina. Jest także – wraz z Hugh Johnsonem – współautorką wielokrotnie wznawianego Wielkiego atlasu świata win. Ostatnie wydanie The Oxford Companion to Wine z roku 2015 (ukazuje się od 1994 roku) pod jej i Julii Harding redakcją okrzyknięte zostało jedną z najlepszych książek o winie w historii.

To ostanie dzieło jest szczególnie ważne dla Polski – dzięki Jancis Robinson pojawiła się w niej po raz pierwszy informacja o naszych winnicach. Innym polskim akcentem w działalności Robinson jest stała obecność jej felietonów na łamach magazynu „Czas Wina” a w październiku nakładem Wydawnictwa „Czas Wina” ukaże się jej najnowsza książka Jak zostać znawcą win w 24h. Nie można zapomnieć, że niezwykłe kompetencje Jancis Robinson docenił sam Windsor - jest bowiem doradcą w doborze win na królewski stół Elżbiety II i jej dworu.

Wielka Gala w Dworze Sieraków

ZAREZERWUJ ZAPROSZENIE

Biorąc pod uwagę ogrom jej zasług dla promocji kultury winiarskiej a także wprowadzenie polskich win na światowe salony, redakcja magazynu „Czas Wina” jednogłośnie nadała Jancis Robinson tytuł Człowiek Roku 2016. W dniach 8 i 9 października zapraszamy na spotkania z tą niezwykłą osobą. Poniżej program i warunki uczestnictwa.

8 października 2016,

Dwór Sieraków, godz. 19.00 – 23.00

Uroczysta Gala z okazji nadania tytułu Człowiek Roku 2016 magazynu „Czas Wina”

W programie: uroczysta, pięciodaniowa kolacja z dobranymi winami, laudacja na cześć laureatki tytułu, część artystyczna oraz premiera nowej książki Jancis Robinson!

Zaproszenie dla jednej osoby: 190 zł, dla członków Klubu Domu Wina: 170 zł

Bus z Krakowa na Galę i powrót do Krakowa - konieczna rezerwacja miejsc
20 zł od osoby (przejazd z jedną stronę - ta sama cena)
17.30 - zbiórka w Hotelu Wyspiański (w holu), ul. Westerplatte 15, Kraków
23.30 (ok.) - wyjazd z Dworu Sieraków

9 października 2016, Dwór Sieraków, godz. 10.30 – 13.30

Seminarium „The Historical and Contemporary Polish Wine”
z udziałem Jancis Robinson i degustacją win polskich.

UWAGA: tylko w języku angielskim, nie przewidujemy udziału tłumacza!
Wstęp tylko z zaproszeniami. Koszt zaproszenia dla jednej osoby: 60 zł. Dojazd we własnym zakresie.

KUP TERAZ

Informacje o wydarzeniach oraz rezerwacja i zakup zaproszeń:www.czlowiek-roku.czaswina.pl,
e-mail: redakcja@czaswina.pl, tel.: 12/6265652 wew 30.

Zdjęcia

Komentarze

IvoryThompson / 16.09.2016 11:25

Much thanks for your point by point and depicted article. I might want to value all your exertion with this post. Here you have brought up all the period of this theme and truly much obliged for this new pattern subject. This is certainly help the new bloggers like me.This is an extraordinary post and appreciate the look of your web journal in particular. A debt of gratitude is in order for sharing there have remarkable shares so astonish to locate this sort of post a debt of gratitude is in order for sharing. VISIT: http://essayreviewratings.com/

showboxApp / 25.09.2016 18:48

i like your post.

Macyoffers / 03.11.2016 14:32

A well deserved reward. Well done Viktor! A true man of the people and one of the few leaders wise enough to put nation before narrative.

TaxIdentification / 21.11.2016 20:48

Intriguing post. I Have Been pondering about this issue, so much obliged for posting. Really cool post.It 's truly extremely decent and Useful post.Thanks

AhsanMobeen / 22.11.2016 08:17

I've been hunting down some not too bad stuff on the subject and haven't had any fortunes up until this point, You just got another greatest fan!..

toys / 24.11.2016 11:04

Incredible and extremely energizing site. Affection to watch. Continue Rocking.

homepage / 27.11.2016 00:02

Visit the given homepage and enjoy the fantasy of club penguin from the bottom of your heart.

automobileassurance / 27.11.2016 13:04

Its an incredible joy perusing your post.Its brimming with data I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work.

TaxIDNumber / 28.11.2016 07:19

Truly an incredible expansion. I have perused this magnificent post. A debt of gratitude is in order for sharing data about it. I truly like that. Much obliged so parcel for your assemble.

cancuntransfers / 28.11.2016 12:25

Cancun Airport Transfers, we provide the best and cheapest Cancun Airport Transportation service we provide transfers to your hotel in Cancun and Riviera Maya.

visitthissite / 28.11.2016 13:26

Fabulous online journal you have here. You'll find me taking a gander at your stuff regularly. Spared!

Seosubmitcom / 28.11.2016 18:33

I wish more writers of this sort of substance would take the time you did to investigate and compose so well. I am exceptionally awed with your vision and knowledge.

fashion / 03.12.2016 13:45

Love what you're doing here folks, keep it up!..

TaxAttorney / 04.12.2016 11:22

I am certainly making the most of your site. You unquestionably have some extraordinary knowledge and incredible stories.

usps / 06.12.2016 09:08

Doubtlessly this is a fantastic post I got a considerable measure of information subsequent to perusing good fortunes. Topic of website is superb there is just about everything to peruse, Brilliant post.

usps / 06.12.2016 12:56

Much obliged for your post. I've been considering composing an extremely practically identical post in the course of the last couple of weeks, I'll most likely keep it quick and painless and connection to this rather if thats cool. Much obliged.

mattressesperth / 06.12.2016 13:36

Much obliged such a great amount for this data. I need to tell you I agree on a few of the focuses you make here and others may require some further audit, however I can see your perspective.

clearskin / 08.12.2016 07:49

These are some extraordinary devices that i unquestionably use for SEO work. This is an extraordinary rundown to use later on..

devisassuranceauto / 10.12.2016 08:14

This is extremely instructive substance and composed well for a change. It's pleasant to see that a few individuals still see how to compose a quality post!

hemorrhoid / 10.12.2016 10:58

I searched many information this disease on the Internet, because it is very unpleasant disease and embarrassed to talk about it, and then found a lot of useful information

russianbeardog / 10.12.2016 10:58

for lovers of dogs, found a cool rock, big and beautiful, here on the site there is a photo and a story about it

Geicocustomerservice / 10.12.2016 10:59

normal and relevant information with phone numbers of support services found only here

saha / 11.12.2016 11:17

Thank you so much.

saha / 11.12.2016 11:21

I am saha!!! I am a blogger and very interested in writing articles in <a href="http://www.whatsappstatuses.org/2016/06/best-love-images-for-whatsapp-dp.html">whatsapp images for love</a>.

Divorceattorneys / 11.12.2016 11:55

I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. I am trusting the same best work from you later on too. Much obliged...

LouvreTours / 30.12.2016 12:05

Congrats to Jancis Robinson for becoming the first women in the history, which won the title Master of Wine. Thanks for sharing the information that her essays are appeared in ‘The Financial Times’. I have gone through the reviews and impressed. Hope that I will read it soon.

codojedzenia / 01.01.2017 10:00

Oh, trafiłam tu przez przypadek. Tyle ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Sama jestem fanką dobrego wina, więc będę tu zaglądać często!

poflogin / 03.01.2017 11:21

Thank you for advices, I decided to get second degree and your site became very helpful in my situation.

directv / 13.01.2017 12:52

People like Jancis Robinson is a great inspiration for many. I am glad to know about such strong personalities. You have helped us know how she has become first woman in the history of the industry for the wine trade and set her career in this industry.

directv / 13.01.2017 12:54

People like Jancis Robinson is a great inspiration for many. I am glad to know about such strong personalities. You have helped us know how she has become first woman in the history of the industry for the wine trade and set her career in this industry.

reviewsaboutTrade12 / 04.02.2017 12:58

This is such an awesome asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I cherish seeing blog that comprehend the worth. Im happy to have discovered this post as its such a fascinating one! I am dependably watchful for quality posts and articles so i assume im fortunate to have discovered this! I trust you will be including more later on...

19216801 / 04.02.2017 16:45

Dobrym i użyteczne miejsce. I na tym można dowiedzieć się, jak skonfigurować router

a10 / 10.02.2017 03:19

I really like your article. It’s evident that you have a lot knowledge on this topic.

colorswitch / 10.02.2017 03:19

I really like your article. It’s evident that you have a lot knowledge on this topic. Your points are well made and relatable. Thanks for writing engaging and interesting material.

FreelanceServices / 13.02.2017 08:57

I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit.

irs / 16.02.2017 08:16

Excellent website you have here, so much cool information!..

newfunnygames / 23.02.2017 12:04

thanks for this post

Devayanikaur / 28.02.2017 09:54

Howdy, Very decent your blog entry. I read this blog. I get imperative data with your blog. so I like it.

freemovies / 07.03.2017 11:09

Prerequisites To Install Terrarium TV 1.2.5/1.2.6 Apk App On Android Mobiles: You Android Device Should keep running on Android 4.0.1 or upper variant Furthermore, you ought to have introduced the MXPlayer (Currently the most capable video player on Android) on your Android gadget.

alektrablue / 09.03.2017 09:40

I like this post,And I guess that they having fun to read this post,they shall take a good site to make a information,thanks for sharing it to me.

Tomriddle / 11.03.2017 06:50

I need to offer a go-ahead for such an educational post....its truly astonishing

jiomert / 11.03.2017 10:39

I must say we should have an online discussion on this.

johnmartin / 14.03.2017 07:15

Enjoyed studying it! This topic provided is created with wonderful effort and clearly admired your write up!

jommu / 14.03.2017 08:09

I genuinely appreciated understanding it. Sitting tight for some more incredible articles like this from you in the nearing days

Twój komentarz
FB