Dobre klimaty Pawła Gąsiorka

Dodano: 23.02.2016 12:20

Kolejne spotkanie w cyklu Literatura i wino w Dworze Sieraków - premiera książki Pawła Gąsiorka Dobre Klimaty.

Premiera książki Pawła Gąsiorka Dobre klimaty (przedpremierowo do kupienia w naszym e-sklepie) odbędzie się 4 marca 2016 roku w Dworze Sieraków. Kontynuując cykl Literatura i wino, redakcja magazynu „Czas Wina” zaprezentuje tym razem zbiór felietonów wydawcy i dziennikarza magazynu - Pawła Gąsiorka. Po spotkaniu autorskim zapraszamy na kolację, której menu i wybór win powstał z inspiracji autora.

ZOBACZ MENU oraz WYBÓR WIN

KUP ZAPROSZENIE

Wieczór z cyklu Literatura i wino

4 marca, piątek, Dwór Sieraków k/Krakowa

19.00 – Wieczór autorski w Sali Czerwonej
20.00 – Kolacja w Sali Restauracyjnej

Rezerwacja i dodatkowe informacje: tel. 12 626 56 52, e-mail: redakcja@czaswina.pl

 

KOLEJNE SPOTKANIA AUTORSKIE:

17 marca

Noc Wina Wielkie Wina Hiszpanii oraz spotkanie z autorem książki Dobre klimaty Pawłem Gąsiorkiem prowadzenie Wojciech GiebutaKatowice – Villa Gardena

 

8 kwietnia
Literatura i wino Spotkanie z autorem książki Dobre klimaty Pawłem Gąsiorkiem prowadzenie Wojciech Giebuta Warszawa

szczegółowu program spotkań w Warszawie i w Katowicach TUTAJ

Michał Bardel, redaktor naczelny magazynu „Czas Wina”o książce Dobre klimaty Pawła Gąsiorka

Znam czytelników „Czasu Wina”, którzy od lat deklarują nieodmiennie, że lekturę naszego dwumiesięcznika rozpoczynają od felietonu Pawła Gąsiorka. Było więc tylko kwestią czasu ukazanie się pozycji zbierającej w całość tę bardzo osobistą, a zarazem niezwykle wielowątkową opowieść o winie i jego związkach z codziennością. Pewnie, że nie jest to codzienność przeciętnego użytkownika wina – Paweł, jako prezes Grupy Domu Wina, dziennikarz i sędzia winiarski od przeszło dwudziestu lat większość swojego życia zawodowego i prywatnego poświęca sprawom wina, podróżom i konkursom. Niemniej w publikowanych regularnie od pięciu lat felietonach nie wchodzi nigdy w rolę belfra czy – jak kto woli – winiarskiej wyroczni, z lubością zagłębiającej się w ezoteryczną głębię winnych doświadczeń (a jest to pułapka czyhająca na nas wszystkich w tej branży).

Przeciwnie, zgodnie z najlepszymi zasadami felietonistyki, wpisuje swoją winną pasję w aktualne zdarzenia i problemy, z których na pierwszy plan wysuwają się z pewnością osiągnięcia polskich (lub katalońskich, lub urugwajskich) piłkarzy oraz obserwacje (nie zawsze przygnębiające) polskiego społeczeństwa widzianego przez pryzmat kultury „konsumpcyjnej”.W zbiorze tym zgromadziliśmy – jako się rzekło – felietony z pięciu ostatnich lat, siłą rzeczy więc część z Pawłowych analiz i spostrzeżeń powinna się była już zdezaktualizować.

Nie mam jednak takiego wrażenia. Choć bowiem świat wina zmienia się dziś w zawrotnym tempie, przyzwyczajenia i wiedza polskiego społeczeństwa postępują… nieco wolniej. Jeszcze wolniej zaś (o ile w ogóle) zmieniają się przepisy polskiego prawa związane z handlem i konsumpcją wina – z nimi także, obok mitów winiarskich, od lat zmaga się Autor tej książeczki. Zmaga się także z historią i kto wie, czy felietony nasycone umiarkowaną nostalgią za czasami minionymi nie są w tym zbiorze najcenniejsze (jak te powracające do błotnistych ścieżek w egerskiej Szépasszony-völgy, których zdają się nie pamiętać najstarsi Madziarowie). W końcu na palcach jednej ręki policzyć można w Polsce ludzi zajmujących się winem i piszących o winie od niemal ćwierć wieku.

Jest jeszcze i inna „wartość dodana” felietonów zebranych w tomie Dobre klimaty, dość zresztą bliska samemu tytułowi zbioru. To opowieści o miejscach na winiarskiej mapie świata wciąż mocno egzotycznych, takich jak Brazylia, Chiny czy Urugwaj, w którym Paweł od lat spędza sporą część swojego życia. A także o regionach lepiej rozpoznawalnych, ale wciąż niedocenianych, jak francuskie Roussillon czy hiszpańska Galicia (ta ostatnia od czasu, kiedy powstawał tyczący się jej felieton, zyskała na popularności, co zresztą Paweł skutecznie przepowiadał). Wreszcie: o winach, do których dojrzewa się po latach. Osobne felietony poświęcone wielkości win słodkich czy bogactwu osobnego uniwersum win różowych są mi szczególnie bliskie – Paweł upomina się w nich słusznie o nieco zmarginalizowane w świadomości polskiego konsumenta produkty, które wszak do kubków smakowych koneserów przemawiają głośno i wyraźnie.

*  *  *

W felietonie „Mouton w podróży” snuje Autor marzycielską wizję, w której w polskich „Warsach” pojawia się wino. Pomysł ten narodził się podczas podróży francuskim TGV, w którym – zgodnie z najwyższymi kanonami kultury – można umilić sobie podróż klaretem z jednego z najsłynniejszych bordoskich châteaux. Nie żebym uzurpował sobie jakieś zasługi w Pawłowym piśmiennictwie, niemniej uważny czytelnik raczy wziąć pod uwagę, że to niżej podpisany pomógł wówczas Autorowi opróżnić buteleczkę tytułowego moutona, ze skutkiem, o którym można się przekonać na stronach Dobrych klimatów.

 

Zdjęcia

Komentarze

Emil / 05.02.2016 10:10

A kto jest wydawcą i jaka będzie dystrybucja?

sitehere / 25.03.2017 20:16

Totally awesome posting! Heaps of helpful data and motivation, both of which we all need!Relay welcome your work. escorts beirut

sitehere / 30.03.2017 14:40

Health Insurance Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines and Indonesia Our top plan with an unlimited annual limit and most benefits are paid in full. Cigna Philippines

sitehere / 03.04.2017 14:09

Incredible Article it its truly useful and imaginative update us as often as possible with new upgrades. its was truly profitable. much appreciated. Debt Consolidation

sitehere / 16.04.2017 14:49

A debt of gratitude is in order for sharing this helpful information.. Logo Speakers

sitehere / 18.04.2017 14:57

This is an incredible motivating article.I am basically satisfied with your great work.You put truly extremely supportive data... office cleaning service

sitehere / 22.04.2017 13:19

I cherish the way you compose and share your specialty! Extremely intriguing and diverse! Keep it coming! taxi in ajmer

sitehere / 23.04.2017 09:54

Much obliged for each other useful site. The spot else might just I understand that sort of data written in such a perfect means? I have an endeavor that I'm a few seconds ago working on, and I have been watchful for such data. video submission

sitehere / 27.04.2017 14:05

Your site is truly cool and this is an awesome moving article. buy digital marketing books

sitehere / 29.04.2017 14:23

This is exceptionally instructive substance and composed well for a change. It's pleasant to see that a few individuals still see how to compose a quality post! weed delivery near me

sitehere / 03.05.2017 08:33

If it"s not too much trouble share more like that. packers and movers pune rates

sitehere / 07.05.2017 23:05

A debt of gratitude is in order for sharing this helpful information.. segerstrom center schedule

sitehere / 09.05.2017 22:19

I discovered this is an instructive and fascinating post so i suspect as much it is extremely valuable and proficient. I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. live streaming TV channels

sitehere / 10.05.2017 10:16

I was perusing your article and thought about whether you had considered making a digital book on this subject. You"re composing would offer it quick. You have a considerable measure of composing ability. http://cedarhospital.com/

livecasinoonline / 12.05.2017 23:22

This is truly a decent and educational, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it

sitehere / 14.05.2017 10:16

I high value this post. It's elusive the great from the awful once in a while, yet I think you've nailed it! would you brain overhauling your web journal with more data? Branded Items

sitehere / 15.05.2017 20:38

A debt of gratitude is in order for sharing this helpful information.. staples center concert tickets

sitehere / 29.05.2017 22:56

A debt of gratitude is in order for sharing this helpful information.. Stevie Nicks Concert Tickets

sitehere / 03.06.2017 21:55

Much obliged to you so much Love your site.. fox theatre seating chart

sitehere / 05.06.2017 23:54

i am continually searching for some free stuffs over the web. there are additionally a few organizations which gives free examples. Language of desire

sitehere / 09.06.2017 14:25

I truly like you're composing style, awesome data, thankyou for posting.

sitehere / 09.06.2017 14:26

I truly like you're composing style, awesome data, thankyou for posting. hip gifts

sitehere / 14.06.2017 23:25

Companion, this site may be fabolous, i simply like it. http://homedepotlosangeles.com/

sitehere / 19.06.2017 18:09

This is exceedingly informatics, fresh and clear. I believe that everything has been portrayed in methodical way with the goal that peruser could get most extreme data and realize numerous things. http://buysonyvaio.com/

sitehere / 24.06.2017 18:50

This is a splendid web journal! I'm extremely content with the remarks!.. best personal trainer west la

sitehere / 27.06.2017 17:52

Much obliged for each other useful site. The spot else might just I understand that sort of data written in such a perfect means? I have an endeavor that I'm a few seconds ago working on, and I have been watchful for such data. http://sephorabeverlyhills.com/

sitehere / 27.06.2017 17:52

Much obliged for each other useful site. The spot else might just I understand that sort of data written in such a perfect means? I have an endeavor that I'm a few seconds ago working on, and I have been watchful for such data. http://sephorabeverlyhills.com/

sitehere / 30.06.2017 00:35

Hey! A debt of gratitude is in order for the colossal data you havr gave! You have touched on crucuial focuses! http://rolexsubmariner.shop/

Sitehere / 06.07.2017 22:16

I know your aptitude on this. I must say we ought to have an online discourse on this. Composing just remarks will close the exchange straight away! Furthermore, will confine the advantages from this data. Ex factor guide

REP / 07.07.2017 05:24

ghh

sitehere / 07.07.2017 13:37

Much obliged to you for such an elegantly composed article. It"s brimming with quick data and engrossing portrayals. Your perspective is the best among numerous. majestic theatre box office

sitehere / 17.07.2017 14:01

The latest craze fidget spinner toys everybody is talking about are here from C2BPromo.com for your customization with your brands, logos or business messages as promotional fidget spinners or branded fidget spinners or Logo Fidget Spinners for your marketing campaigns, trade show giveaways, corporate gifts, promotional gifts and event giveaways. You are guaranteed your audiences will love them, spin them right from the package and spread your business message out! Check out the largest product line of Custom Fidget Spinners in the industry at C2BPromo.com, the No. 1 factory-direct Custom Platform of promotional products to save up 60% and free shipping and free logo here! Branded Fidget Spinners

sitehere / 29.07.2017 15:26

I truly like you're composing style, awesome data, thankyou for posting. His secret Obsession

sitehere / 13.08.2017 08:21

Respecting the time and exertion you put into your site and point by point data you offer!.. tour gratis estocolmo

sitehere / 10.10.2017 10:01

Much thanks for keep this data. more info here

Sitehere / 10.10.2017 12:49

You are very brave focuses in this article. I would have never thought to be any of these on the off chance that I didn't go over this. Much obliged!. how to make money fast

Sitehere / 28.10.2017 19:59

You are very brave focuses in this article. I would have never thought to be any of these on the off chance that I didn't go over this. Much obliged!. Tobacco

Sitehere / 02.11.2017 15:03

I'm happy to see the immense subtle element here!. Thomas F Paquin

sitehere / 04.11.2017 06:35

Extremely pleasant article, I appreciated perusing your post, exceptionally decent share, I need to twit this to my devotees. Much appreciated!. loan for bad credit score

sitehere / 20.11.2017 11:30

Extremely pleasant article, I appreciated perusing your post, exceptionally decent share, I need to twit this to my devotees. Much appreciated!. portrait photography in Katy

Twój komentarz
FB