Abaújszántó

Wojciech Gogoliński04.03.2010 10:25

Miasteczko w północno-wschodnich Węgrzech, leżące 40 km od Miszkolca, w pobliżu Mádu i Gönc, osady znanej z produkcji słynnych tokajskich beczek o tej samej nazwie. Otwiera wjazd do regionu tokajskiego od wschodu.

Liczba mieszkańców – 3,5 tysiąca. Założone w średniowieczu, przez 600 lat posiadało prawa miejskie, które utraciło nagle w 1902 roku (przyczynił się do tego m.in. upadek winnic spowodowany przez filokserę w latach 1888–1901). Pięć lat temu odzyskało ponownie ten status. Pierwsza pisana wzmianka o nim pochodzi z 1230 roku.

Miejscowa ludność była bardzo zróżnicowana wyznaniowo – do drugiej wojny żyli tu katolicy, luteranie, kalwini, Żydzi, a nawet grupka prawosławnych. Wszyscy mają tu dzisiaj swoje miejsca kultu i cmentarze. Obecnie bardzo się to zmieniło, przede wszystkim nie ma Żydów, najważniejszej dla Tokaju grupy, przez wieki zajmujących się w regionie handlem tym winem. Miasto do drugiej wojny światowej było drugim co do wielkości (po Tarcal) ośrodkiem spedycji tego szlachetnego wina w świat.

 

Czas Wina nr 38

Komentarze

payforessay / 14.07.2016 12:34

Essay writing can be easy if you have an experienced consultant by your side. I wish I had someone like this during my college years.

Twój komentarz
FB