acuoso

Wojciech Gogoliński28.04.2011 12:59

(hiszp.) wodnisty.

.

FB