aguado

Wojciech Gogoliński04.05.2011 14:23

(hiszp.) wodniste (wino); także określenie wina fałszowanego wodą.

.

FB