alcoolisation

Wojciech Gogoliński04.05.2011 14:42

(fr.) alkoholizacja.

Dodawanie alkoholu, wzmacnianie wina alkoholem.

FB