alcoolizzazione

Wojciech Gogoliński04.05.2011 14:40

(wł.) alkoholizacja.

Dodawanie alkoholu, wzmacnianie wina alkoholem.

FB