alkoholizacja wina

Wojciech Gogoliński04.05.2011 17:58

wzmacnianie.

Termin oznaczający dodawanie (głównie do win likierowych) alkoholu w celu zatrzymania w nich naturalnego cukru gronowego i osiągnięcia pożądanych cech aromatyczno-smakowych konkretnego wyrobu.

FB