Canopy management

Wojciech Gogoliński21.06.2013 14:25

(ang.) przerzedzanie liści, sposób dostosowywania zielonej części krzewu winorośli do aktualnych warunków pogodowych.

Jeśli w danym okresie panuje silne nasłonecznienie, na krzewie pozostawia się większą ilość liści, by osłoniły przed słońcem grona. Odwrotnie – jeśli rocznik jest bardziej pochmurny, liście obrywa się, przerzedza, by wystawić owoce na działanie słońca. Sposób wymyślony i szeroko stosowany w Nowym Świecie (zwłaszcza w Australii), ale dziś wykorzystywany także w tradycyjnych regionach.

Fot. Vina Robles

Czas Wina nr 63

FB