cuvée

Wojciech Gogoliński07.07.2011 20:47

(fr.) zawartość kadzi, zestaw wina, wino kupażowane.

Termin używany na określenie wina zestawionego (zmieszanego) z kilku innych win w specjalnie do tego przeznaczonym tanku (cuve). Naturalny sposób produkcji wielu typów win.

FB