dry

Wojciech Gogoliński07.07.2011 21:12

(ang.) wytrawny.

.

FB