ekstrakt całkowity

Wojciech Gogoliński07.07.2011 21:45

ilość substancji suchych zawartych w winie po odparowaniu cieczy (wody, alkoholu).

.

FB