glukoza

Wojciech Gogoliński08.07.2011 16:53

cukier gronowy, cukier prosty występujący w postaci wolnej w owocach, nektarze kwiatowym i miodzie.

Jeden z podstawowych surowców biorących udział fermentacji alkoholowej; stanowi do około 25 proc. masy suchej winogron.

FB