hektar (ha)

Wojciech Gogoliński08.07.2011 17:04

jednostka miary równa 2,471 akrom.

.

FB