Hock (ang.)

Wojciech Gogoliński20.01.2010 13:06

Popularne brytyjskie określenie białych win reńskich, powszechnie używane do dziś nawet w restauracyjnych kartach czy w obrocie handlowym.


W Anglii białe wina niemieckie dzielą się tradycyjnie na hocki i mozele (Hocks and Moselles).


Przez pewien czas termin ten był używany w Kalifornii, ale w innych celach – podawano go na etykiecie, by zasugerować podobieństwo jakichś tanich tamtejszych win z niemieckimi oryginałami. Dziś ten zwyczaj za oceanem już zanikł. Termin jest bardzo stary (używany przynajmniej od XVII w.) i odnosi się do faktu, że bardzo wiele określeń win i winiarskich miejscowości niemieckich zaczyna się od przedrostka „hoch-”, a zwłaszcza miejscowość Hochheim, którą uważano za stolicę niemieckich rieslingów i handlu nimi.


Czas Wina nr 44

FB