hybrydy amerykańskie (amerykańskie mieszance)

Wojciech Gogoliński08.07.2011 17:05

grupa przeważnie starych odmian winorośli pochodzących ze wschodnich stanów USA, powstałych w wyniku krzyżowań międzygatunkowych.

Nazwa ta obejmuje zarówno mieszańce pomiędzy różnymi gatunkami winorośli amerykańskich, jak też – znacznie częstsze – ich krzyżówki z winoroślą europejską V. vinifera.

FB