Hydrometr (densymetr)

Wojciech Gogoliński20.01.2010 13:04

Skalowane urządzenie podobne do termometru, które zanurza się w próbce moszczu (najczęściej o temperaturze 20°C), by odczytać wagę moszczu (jego gęstość).

Wagę tzn. łączną zawartość ekstraktu cukrowego i bezcukrowego. Na podstawie odczytu oznacza się zawartość cukru w moszczu i potencjalną moc wina.

 

Czas Wina nr 44

FB