Inne rejestry

Paweł Gąsiorek10.03.2017 17:56

Czy ktoś jeszcze pamięta słynne zdanie z Bezdroży: „Jak podadzą merlota, to wychodzę”?

Wypowiedział je Miles, jeden z bohaterów filmu, orędownik i miłośnik pinot noir, a zaciekły wróg merlota. Od czasu tego filmu zresztą rozpoczął się wielki renesans pinot noir, co w niewielki sposób wpłynęło na ciągłą, wielką popularność merlota.

Patrząc na sprawę trochę szerzej i abstrahując już od tych dwóch konkretnych odmian, przyznać trzeba, że wyznaczają one pewną niewidoczną granicę dwóch winiarskich światów. Jeden – symbolizowany przez merlota – to dominujący w dzisiejszej winiarskiej produkcji świat bardzo owocowych, pełnych, mocno strukturalnych win. Mają ciemną, wręcz czarną barwę, są gęste, oleiste, często mocno dębowe. Drugi – ten pinocki – jest bardziej dyskretny. Jego owocowość oprawiona jest w mineralne ramy, jest zdecydowanie bardziej kościsty, uwodzi subtelnością raczej niż wybujałym ciałem. Barwę ma jaśniejszą, ceglaną raczej niż rubinową, a dębina – choć często producent jej nie oszczędza – schowana jest mocno w mineralności wina.

Oba te winiarskie światy swoje korzenie wywodzą z Francji. Bordeaux dało początek światu merlota. Szeroko rozlał się on po całej kuli ziemskiej. Dominuje mocno w Nowym Świecie. Dzisiejsze Chile, Argentyna, w dużym stopniu Australia czy RPA, to świat oddany tej odmianie. Również Europa przyjęła w większości ten styl. Dominuje on w Hiszpanii. Trudno zresztą, by było inaczej, skoro Rioja stworzona została przez winiarzy z Bordeaux. Południe Włoch, południe Francji, Rumunia, Mołdawia to w swojej większości także świat merlota.

Burgundia jest matecznikiem świata pinota. Tutaj liczy się przede wszystkim siedlisko. Tutaj nie ma łatwej drogi do sukcesu. Wino robi się dużo trudniej. Pinot uchodzi za najbardziej kapryśną w uprawie odmianę. Winiarze mówią: pokaż mi swojego pinota, a powiem ci, kim jesteś. Ale przede wszystkim dla odbiorców, dla konsumentów, pinot jest o wiele trudniejszy do zrozumienia. Jest mniej wybarwiony, często mniej gęsty, mniej oczywisty. Bardziej zniuansowany, wymagający lepszego zrozumienia. Świat pinota jest dużo mniejszy w swoim zasięgu od swojego konkurenta. Jego wielkim bratem jest nebbiolo, wraz z całym Piemontem. Siostrą jest Alzacja, a kuzynką Nowa Zelandia. W starej Europie krewniakami są Węgry i trochę Austria. Kalifornia jest mocno podzielona, podobnie jak niektóre regiony RPA.

W Polsce kochamy świat merlota i nie rozumiemy pinota. Wiedzę na ten temat czerpię nie tylko ze statystyk sprzedaży Domu Wina, ale też z komentarzy w naszej klubowej grupie degustacyjnej. Degustujemy zawsze „w ciemno”, nikt nie wie zatem, co pojawia się w jego kieliszku. Po wszystkim niektórzy uczestnicy przecierają oczy i z niedowierzaniem patrzą na swoje oceny burgundów czy barolo.

Jest trochę tak, że jeśli ktoś ma zapłacić dużo za butelkę czerwonego wina, to musi być ona „naj”. Musi mieć wszystkiego dużo, musi być jak Arnold  Szwarceneger czy Marilyn Monroe.

Burgundzki pinot wymaga też cierpliwości. Trzeba dać mu co najmniej dziesięć lat, by ułożył się w butelce i osiągnął swój optymalny moment. Ale kto we współczesnym świecie będzie czekał z butelką dziesięć lat? Ten, kto to zrobi, poczuje smak i wartość prawdziwego burgunda.

Bezdrożach Miles bardzo długo przechowuje butelkę Cheval Blanc 1961. On, miłośnik pinota, trzyma jak relikwię wino, które zrobione jest głównie z merlota. Wino na specjalną okazję, której jak do tej pory nigdy nie znalazł. Nigdy miejsce nie było wystarczająco dobre, okazja wystarczająco podniosła, a kieliszki wystarczająco dobre. W końcu – w przypływie depresji – wypija je w barze fast food i popija nim z papierowego kubka najzwyklejszego hamburgera.

To przestroga dla wszystkich długo przechowujących swoje najcenniejsze wina. Pamiętajcie, że każda okazja będzie się wam wydawać zbyt błaha, by odkorkować swoją najlepszą flaszkę. Oby nie skończyć tak jak Miles…

Zatem, panie i panowie, każda okazja jest dobra, by otworzyć wasze najlepsze butelki i wypić za miłość. W nowym roku pijmy za miłość.

Czas Wina nr 85

Zdjęcia

Komentarze

sitehere / 24.05.2017 13:13

Precisely, you're extremely sort of us about remark!. cursos google analytics

plumbingproblems / 31.05.2017 10:28

Incredible data on your web journal, thank you for setting aside an ideal opportunity to impart to us. Stunning understanding you have on this current, it's decent to discover a site that subtle elements such a great amount of data about diverse specialists. plumbing problems

cursomarketingdigital / 04.06.2017 09:06

I think this is a better than average article. You make this data intriguing and locks in. You give perusers a considerable measure to consider and I welcome that sort of composing. curso marketing digital

howtogetbackwithex / 07.06.2017 11:21

This article gives the light in which we can watch the truth. This is exceptionally pleasant one and gives indepth data. A debt of gratitude is in order for this decent article. how to get back with ex

computerrecycling / 08.06.2017 09:05

This is the kind of data I've long been attempting to discover. Much thanks to you for composing this data. computer recycling

buyfacebookfollowers / 11.06.2017 10:00

Truly an incredible expansion. I have perused this great post. A debt of gratitude is in order for sharing data about it. I truly like that. Much obliged so part for your assemble. buy facebook followers

finiteelementanalysissoftwarecivilengineering / 11.06.2017 10:01

much obliged this is great online journal. finite element analysis software civil engineering

LuLaRoeCarlyinRichmondVA / 13.06.2017 09:25

A debt of gratitude is in order for setting aside an ideal opportunity to examine this, I feel firmly that adoration and read more on this point. In the event that conceivable, for example, pick up learning, would you brain redesigning your web journal with extra data? It is extremely valuable for me. LuLaRoe Carly in Richmond VA

Sitehere / 17.06.2017 09:54

This is an awesome motivating article.I am practically satisfied with your great work.You put truly extremely supportive data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post. Zabroc

Sitehere / 17.06.2017 09:55

This is such an awesome asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I adore seeing sites that comprehend the benefit of giving a quality asset to free. It is the old what circumvents comes around schedule. Jay A.

Sitehere / 19.06.2017 09:54

Much thanks to you for setting aside an ideal opportunity to distribute this data extremely helpful! logo creator

Sitehere / 19.06.2017 09:54

This is really an awesome read for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome!. Printers In Leeds

Sitehere / 19.06.2017 09:54

Adoration to peruse it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks. last year of college

Sitehere / 19.06.2017 09:54

Positive site, where did u concoct the data on this posting? I'm satisfied I found it however, sick be returning soon to figure out what extra posts you incorporate. Madden 18 News

sitehere / 20.06.2017 14:06

Much obliged to you for some other instructive site. The spot else might just I get that sort of data written in such a flawless strategy? I have an endeavor that I am basically now running on, and I've been at the look out for such information. marrakech desert tours

Sitehere / 21.06.2017 09:13

a debt of gratitude is in order for the tips and information..i truly welcome it.. outcall escort service Amsterdam

Sitehere / 21.06.2017 09:15

Awesome information! I as of late ran over your online journal and have been perusing along. I thought I would leave my first remark. I don't recognize what to say with the exception of that I have. escort girls in Amsterdam

Sitehere / 21.06.2017 11:33

Wow, this is really interesting reading. I am glad I found this and got to read it. Great job on this content. I like it. congress accommodation cannes

Sitehere / 22.06.2017 10:10

More often than not I don't make remarks on sites, yet I'd like to say this article truly constrained me to do as such. Truly pleasant post! Buy cheap Rosetta Stone Tagalog

Sitehere / 22.06.2017 10:10

Decent Informative Blog having pleasant sharing.. Ron Perelman

Sitehere / 24.06.2017 21:42

Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your food likewise, Thanks. cheap christmas postcards

Sitehere / 01.07.2017 08:47

i truly like this article please keep it up. sarasota luxury rentals

Sitehere / 02.07.2017 09:49

Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your food likewise, Thanks. Panels Wood

Sitehere / 03.07.2017 09:25

Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your food likewise, Thanks. soundcloud plays

Sitehere / 06.07.2017 10:31

I have perused a couple of the articles on your site now, and I truly like your style of blogging. I added it to my top choices online journal website list and will be inquiring soon. If it's not too much trouble look at my site also and let me realize what you think. brochure designs effective marketing

Sitehere / 06.07.2017 10:31

Superb represented data. I thank you about that. Probably it will be exceptionally helpful for my future ventures. Might want to see some different posts on the same subject! cheap brochure printing

company / 11.07.2017 11:00

A debt of gratitude is in order for the site stacked with such a variety of data. Halting by your website assisted me with getting what I was searching for. cg architectural visualization company

desert / 15.07.2017 04:57

A debt of gratitude is in order for the decent blog. It was extremely helpful for me. I'm cheerful I discovered this site. Much obliged to you for offering to us,I too dependably discover some new information from your post. desert tours from marrakech to fes

vietnam / 31.07.2017 12:14

This one is great. keep doing awesome!.. vietnam video production firm

Accountants / 01.08.2017 21:35

The site is looking piece ostentatious and it gets the guests eyes. Configuration is really straightforward and a decent easy to use interface. Accountants in Essex

akfx / 06.08.2017 21:42

This is an extraordinary post. I like this topic.This site has heaps of advantage.I discovered numerous fascinating things from this site. It helps me in numerous ways.Thanks for posting this once more.

sitehere / 23.09.2017 09:16

Its an incredible delight perusing your post.Its brimming with data I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is wonderful" Great work. baterias a domicilio

sitehere / 23.09.2017 09:18

This blog website is pretty cool! How was it made ! baterias a domicilio

sitehere / 23.09.2017 09:18

I discovered your this post while hunting down data about web journal related exploration ... It's a decent post .. continue posting and overhauling data. baterias a domicilio Medellin

sitehere / 02.10.2017 10:03

That is truly decent to listen. much obliged to you for the upgrade and good fortunes. m88

sitehere / 03.10.2017 08:08

Your substance is absolutely splendid from numerous points of view. I think this is connecting with and educational material. Much thanks to you such a great amount for thinking about your substance and your perusers. cheap business card

sitehere / 05.10.2017 09:16

Youtube Views kaufen kann man sehr gut bei HQlike.com zum günstigen Preis. Alle Produkte sind von höchster Qualität, weil Sie nur mit echten Benutzern arbeiten. Ich bin echt zufrieden mit dem Service von HQlike. Durch die zusätzlichen Youtube Views hat sich das Ranking des Video deutlich verbessert. Sehr empfehlenswert. Youtube Views kaufen

sitehere / 07.10.2017 13:55

one season gold is a must have and the next season is being labelled as ‘old fashioned’. Silver jewellerypowers through the trends as a constant part of fashion, it is used constantly by the big designers and worn by many celebs. At Something Elegant, we chose to specialise in Sterling Silver Jewellerybecause of all the above reasons. But, not only is silver jewellery beautiful, it is also very affordable in these difficult times. This is what is so wonderful about silver jewellery when compared to gold light bulbs

sitehere / 07.10.2017 14:12

Phenomenal data on your website, thank you for setting aside an ideal opportunity to impart to us. Stunning understanding you have on this present, it's pleasant to discover a site that points of interest such a great amount of data about distinctive craftsmen. Free print near me

sitehere / 09.10.2017 09:50

I"ve perused some well done here. Certainly worth bookmarking for returning to. I amaze the amount of exertion you put to make such an awesome useful site. top sunset RV dealer

sitehere / 09.10.2017 09:50

I"ve perused some well done here. Certainly worth bookmarking for returning to. I amaze the amount of exertion you put to make such an awesome useful site. garage door company Woodinville

sitehere / 10.10.2017 14:48

<a href="https://www.greenacresmowers.com.au/">whipper snipper</a> honda lawn mower

sitehere / 11.10.2017 11:52

Pleasant Informative Blog having decent sharing.. Yard Cheap Signs Columbus Ohio

sitehere / 11.10.2017 11:55

Awesome post I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this intriguing and educated article. Cheap Yard Signs print Columbus Ohio

sitehere / 12.10.2017 09:31

I read that Post and got it fine and instructive. site here

sitehere / 19.10.2017 12:50

I acknowledge all that you have added as far as anyone is concerned base.Admiring the time and exertion you put into your online journal and point by point data you offer.Thanks. Tempo traveller rental in Jaipur

sitehere / 21.10.2017 09:16

Pleasant post mate, keep up the considerable work, simply imparted this to my friendz cocuspocus

sitehere / 21.10.2017 09:16

Pleasant post mate, keep up the considerable work, simply imparted this to my friendz temporary email website

sitehere / 22.10.2017 08:31

I truly like your thoughts on the issue. I now have an unmistakable thought on what this matter is about.. curatare aer conditionat bucuresti

sitehere / 26.10.2017 10:10

I truly like you're composing style, awesome data, thankyou for posting. anchored cruise

sitehere / 26.10.2017 10:20

Awesome substance material and extraordinary format. Your site merits the majority of the positive input it"s been getting. Locksmith Twickenham

sitehere / 26.10.2017 10:20

Awesome substance material and extraordinary format. Your site merits the majority of the positive input it"s been getting. explained here

sitehere / 26.10.2017 10:20

Women's advances don't "translate into a loss for men," said Mikyung Ryu, Associate Director for the Center for Policy Analysis at the American Council on Education. "It's not a zero sum game." http://slipandfall.baudlerinjurylaw.com/

sitehere / 31.10.2017 07:15

Awesome study, I'm certain you're getting an extraordinary reaction. San Diego garage door service

sitehere / 04.11.2017 13:43

Really decent post. I just unearthed your weblog and needed to say that I have truly delighted in searching your blog entries. After all I'll be subscribing to your food and I trust you compose again soon! brands illustrated

sitehere / 06.11.2017 11:58

I truly adored perusing your web journal. It was extremely all around composed and straightforward. Not at all like different online journals I have perused which are truly not that good.Thanks alot! SHOWBOX APK

sitehere / 07.11.2017 08:29

Affection to peruse it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks. Anna University Revaluation Result

Sitehere / 08.11.2017 07:55

If it's not too much trouble share more like that. laundry new york

sitehere / 09.11.2017 09:03

You know your activities emerge of the crowd. There is something uncommon about them. It appears to me every one of them are truly splendid! League of Legends Guide

digitalbrief / 13.11.2017 07:55

You know your activities emerge of the crowd. There is something uncommon about them. It appears to me every one of them are truly splendid!

sitehere / 13.11.2017 11:20

i cherish perusing this article so beautiful!!great work! santa delivering gifts

sitehere / 15.11.2017 08:41

Incredible data on your web journal, thank you for setting aside an ideal opportunity to impart to us. Stunning understanding you have on this current, it's decent to discover a site that subtle elements such a great amount of data about diverse specialists. body centro weight loss programs

Sitehere / 18.11.2017 06:07

I havent any word to welcome this post.....Really i am inspired from this post....the individual who make this post it was an extraordinary human..thanks for imparted this to us. Heater Repair Calabasas

sitehere / 19.11.2017 08:07

Only a grinning visitant here to share the adoration (:, btw exceptional style. Caregivers Los Angeles

Twój komentarz
FB