Inny sort

Paweł Gąsiorek07.06.2016 11:08

Wiadomo: kraj podzielił się na lepszy i gorszy sort. Gdzie przebiega linia podziału, nikt do końca nie wie, choć niektórzy zaczęli już nosić t-shirty z napisem „gorszy sort”.  A jak to jest z winami?

Czy wina też można podzielić na gorszy i lepszy sort? Jeżeli tak, to jakich kryteriów użyć? Postanowiłem, na potrzeby tego wyboru osobistego, wprowadzić kategorię „inny sort”, obejmującą wina spoza głównego nurtu, acz bliskie mojemu sercu i podniebieniu.

By było inaczej, zaczniemy od czerwonych. Tak robią wyłącznie w Burgundii: zaczynają od czerwonych, kończą na białych. Ale burgundów w moim wyborze nie będzie, bo zbyt drogie, a mój „inny sort” to wina na co dzień, do picia bez kalkulowania, ile to mnie będzie kosztować. Takie wina „do stówki”.

Fot. ArchiwumSłowenia pozostaje zdecydowanie poza winiarskim mainstreamem. Mało kto wie, że rodzi się tam cudowny merlot. W Goriška Brda, regionie graniczącym z włoskim Friuli Colli Orientali, wina są najlepsze. Stamtąd pochodzi Quercus Merlot. Wino zdominowane owocem (wiśnie, maliny, czarna porzeczka), w ustach średnio-cieliste, gładkie, z bardzo miękkimi dojrzałymi taninami.

Francja, góra Ventoux. Pogranicze Côtes-du-Rhône i Prowansji. Miejsce bardzo znane kolarzom. Dla nich Mont Ventoux to cel jak dla wspinaczy Mt. Everest. Tutaj kończy się najtrudniejszy etap Tour de France. Tutaj niejeden stracił zęby, zdrowie, a może i życie. Ale u podnóża góry toczy się spokojne życie. W małych miasteczkach ludzie spotykają się rano na kawę, dwa razy w tygodniu odbywa się targ, a pola obsadzone są winoroślą. Stamtąd właśnie pochodzi Alain Jaume Les Gélinottes. Zrobione z kupażu grenache noir i syrah. Bardzo owocowy nos (czarna porzeczka, borówka), w ustach również dominuje owoc, miękkie taniny. Wino na co dzień, bez zadęcia, proste i fajne.

Włochy, Apulia. Po Sycylii tutaj produkuje się najwięcej włoskich win. Każdy słyszał o odmianie primitivo. Od lat zdobywa serca winomanów na całym świecie. Ale kto z Państwa słyszał o odmianie nero di troia? Uprawia się ją głównie w północnej części regionu, w okolicy miasteczka Canosa di Puglia. Cantina Diomede Lama di Pietra Nero di Troia dobrze oddaje charakter odmiany. Rubinowy kolor z fioletowymi refleksami. Aromaty czerwonych owoców, głównie wiśni i morwy. W ustach miękkie, z dobrą cielistą budową. Doskonale zrównoważone.
No i białe innego sortu

Urugwaj, mały kraj wielkich win. Odmianą flagową Urugwaju jest tannat. Tutaj daje on świetne wina, aksamitne, pełne. Pochodzi z Gaskonii. Tym tropem poszła rodzina Carrau, obsadzając swoje działki szczepem petit manseng. Ta mało znana odmiana też pochodzi z Gaskonii. Eksperyment udał się bardzo. Kilkuletnia winnica dała zdrowe i pełne wigoru winogrona. Winiarze fermentowali je częściowo w kadziach, częściowo w beczkach. Przeprowadzili kupaż z sauvignon blanc w efekcie czego uzyskali wino Gran Tradición 1752 Petit Manseng/Sauvignon Blanc. Bardzo dojrzałe, w barwie ciemno słomkowe, o pełnych ustach, z dobrze zrównoważoną kwasowością. Dobre wino do kontemplacji w wiosenne czy letnie popołudnie.

Niemcy, Palatynat, kraina rieslinga. Ale skoro ma być inny sort, wybieram Vollmer Altum Spätlese Chardonnay. Bardzo ciekawe i rzadko spotykane. Ale przecież geograficznie z Palatynatu do Burgundii – matecznika chardonnay – całkiem blisko. Podoba mi się styl tego wina. Zrobione z późno zebranych gron, ma wyraźny cukier resztkowy, który doskonale zrównoważony jest wysoką kwasowością. Wino o pełnym ekstrakcie, bardzo owocowe. Nawet miłośnicy czysto wytrawnych win nie mają się czego obawiać. Słodycz jest świetnie zintegrowana z całością i nie tylko nie przeszkadza, ale stanowi o pełności i zmysłowej oleistości tego wina.

Polska, województwo lubuskie, Pałac Mierzęcin. Ta propozycja stanowi dla mnie największą przyjemność. Kończy ona bowiem okres w moim życiu, kiedy polskie wina stanowiły kategorię zupełnie osobną – „win specjalnej troski”. Przez ostatnie lata mówiło się „dobre jak na polskie wino”, satysfakcje czerpiąc z czegoś, co ledwo człowiekowi przechodziło przez gardło. Riesling z Pałacu Mierzęcin jest winem mogącym stawać spokojnie w szranki z dobrymi europejskimi rieslingami. Bardzo pełne w ustach, z mocną kwasowością, którą udało się idealnie zrównoważyć wysokim cukrem resztkowym. Czuć w nim podmuchy zimowego polskiego wiatru, ale też jest w nim gorące sierpniowe lato. Niebanalne, z mineralnym charakterem. Polskie wino, z którego możemy być dumni.

Zapraszam do degustacji i podzielenia się refleksjami z autorem tekstu. p.gasiorek@domwina.pl


Polecam zestaw win:

Quercus Merlot,
Alain Jaume Les Gélinottes AOC Ventoux,
Cantina Diomede Lama di Pietra Nero di Troia,
Gran Tradición 1752 Petit Manseng/Sauvignon Blanc,
Vollmer Altum Spätlese Chardonnay,
Riesling Pałac Mierzęcin.

Czas Wina nr 81

Zdjęcia

Komentarze

sitehere / 24.04.2017 13:47

I think this is an instructive post and it is extremely helpful and learned. thusly, I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. android ASO

magnetsdigital / 29.04.2017 11:02

Howdy. I discovered your site utilizing msn. This is an extremely elegantly composed article. I'll make sure to bookmark it and return to peruse a greater amount of your valuable data. A debt of gratitude is in order for the post. I'll unquestionably return. magnets digital

sitehere / 01.05.2017 07:50

This article gives the light in which we can watch the truth. This is extremely pleasant one and gives indepth data. A debt of gratitude is in order for this pleasant article. cheap brochure prints

sitehere / 04.05.2017 10:35

Simply respecting your work and thinking about how you dealt with this web journal so well. It"s remarkable to the point that I can"t bear to not experience this important data at whatever point I surf the web! cheap brochure prints

sitehere / 09.05.2017 09:22

This is an awesome motivating article.I am practically satisfied with your great work.You put truly extremely supportive data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post. next page

ViewsGuru / 11.05.2017 10:01

This article gives the light in which we can watch the truth. This is extremely pleasant one and gives indepth data. A debt of gratitude is in order for this pleasant article.

sitehere / 23.05.2017 07:54

This substance is composed exceptionally well. Your utilization of organizing when mentioning your focuses makes your objective facts clear and straightforward. Much obliged to you. walgreens address

sitehere / 24.05.2017 09:38

I adore this site!! The blaze up the top is great!! aerobet.biz

sitehere / 24.05.2017 11:50

Really great post. I just unearthed your online journal and needed to say that I have truly delighted in perusing your blog entries. Any way I'll be subscribing to your food and I trust you post again soon. Huge much obliged for the valuable data. google adwords bogota

muzycznyteatr / 25.05.2017 08:52

This is really an awesome read for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome!. muzyczny teatr

24hourplumbing / 31.05.2017 10:28

24 hour plumbing

sitehere / 01.06.2017 12:18

This is a splendid web journal! I"m extremely content with the remarks!.. Promo Fidget Spinner

cursosgoogle / 04.06.2017 09:06

Fabulous online journal you have here. You'll find me taking a gander at your stuff regularly. Spared! cursos google

howtogetbackwithyourex / 07.06.2017 11:21

There is such a great amount in this article I would never have considered all alone. Your substance gives perusers things to consider in an intriguing way. Much thanks to you for your unmistakable data. how to get back with your ex

recyclinginformation / 08.06.2017 09:06

i am interestingly here. I discovered this board and I in discovering It genuinely accommodating and it helped me out a great deal. I want to present something back and help other people, for example, you helped me. recycling information

ductlesscooling / 11.06.2017 10:01

Much thanks to you so much Love your web journal.. ductless cooling

buygooglereviews / 11.06.2017 10:03

Fascinating point for an online journal. I have been looking the Internet for no particular reason and happened upon your site. Impressive post. Much appreciated a ton for sharing your insight! It is awesome to see that a few individuals still invest an exertion into dealing with their sites. I'll make certain to inquire again genuine soon. buy google reviews

downloadmastercamx7 / 11.06.2017 10:03

Totally awesome posting! Loads of valuable data and motivation, both of which we all need!Relay welcome your work. download mastercam x7

srilankaonlineshopping / 13.06.2017 09:25

This is truly a decent and enlightening, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it, sri lanka online shopping

LuLaRoeCarlyinNorthLasVegasNV / 13.06.2017 09:25

Truly an extraordinary expansion. I have perused this wonderful post. A debt of gratitude is in order for sharing data about it. I truly like that. Much obliged so part for your meet. LuLaRoe Carly in North Las Vegas NV

Sitehere / 17.06.2017 09:54

much obliged to you for an awesome post. picuploaded.com

Sitehere / 17.06.2017 09:54

It was thinking about whether I could utilize this review on my other site, I will interface it back to your site though.Great Thanks. Zabroc

Sitehere / 19.06.2017 09:55

A debt of gratitude is in order for the significant data and experiences you have so given here... free logo design

Sitehere / 19.06.2017 09:55

A debt of gratitude is in order for this incredible post, i discover it exceptionally intriguing and extremely well thoroughly considered and set up together. I anticipate perusing your work later on. LS1 Print

Sitehere / 19.06.2017 09:55

I am glad you take pride in what you write. This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content. term paper writing services

Sitehere / 19.06.2017 09:55

http://www.u7buy.com/blog/2017/06/13/discover-the-new-stronghold-slayer-cave-in-runescape-2007/ Discover The New Stronghold Slayer Cave in Runescape 2007

sitehere / 20.06.2017 14:06

I respect what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back however I would expect by every one of the remarks this is working for you also. best desert tours from marrakech

Sitehere / 21.06.2017 09:13

Awesome information! I as of late ran over your online journal and have been perusing along. I thought I would leave my first remark. I don't recognize what to say with the exception of that I have. escort girls in Amsterdam

Sitehere / 21.06.2017 09:15

Your online journal gave us profitable data to work with. Each and every tips of your post are marvelous. Much appreciated for sharing. Continue blogging, airport escort amsterdam

Sitehere / 21.06.2017 11:33

Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. Im moving forward and may apply to my current job as a pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional expand. Regards. rent apartment cannes

Sitehere / 21.06.2017 11:33

I havent any word to welcome this post.....Really i am inspired from this post....the individual who make this post it was an awesome human..thanks for imparted this to us. free credit reports from all three bureaus

Sitehere / 22.06.2017 10:10

This is very informatics, fresh and clear. I feel that everything has been depicted in efficient way with the goal that peruser could get most extreme data and realize numerous things. buy cheap Revit Architecture 2016 software

Sitehere / 22.06.2017 10:11

Love what you're doing here folks, keep it up!.. Ronald Perelman

Sitehere / 24.06.2017 21:42

I truly awed after read this in view of some quality work and instructive considerations . I just wanna express profound gratitude for the essayist and want you to enjoy all that life has to offer for coming!. cheap panoramic canvas prints

Sitehere / 01.07.2017 08:47

I just couldn't leave your site before letting you know that I genuinely delighted in the top quality information you present to your guests? Will be back again every now and again to determine the status of new posts. Florida beach towns

Sitehere / 02.07.2017 09:49

I truly awed after read this in view of some quality work and instructive considerations . I just wanna express profound gratitude for the essayist and want you to enjoy all that life has to offer for coming!. Vinyl Fence

Sitehere / 03.07.2017 09:25

I truly awed after read this in view of some quality work and instructive considerations . I just wanna express profound gratitude for the essayist and want you to enjoy all that life has to offer for coming!. music promotion

sitehere / 04.07.2017 08:59

Much obliged for sharing the data, keep doing awesome... I truly delighted in investigating your site. great asset... Carpet cleaning lawrenceville ga

Sitehere / 06.07.2017 10:31

It was a decent post to be sure. I completely delighted in understanding it in my lunch time. Will definitely come and visit this blog all the more frequently. Much obliged for sharing. brochure print designs necessary marketing

Sitehere / 06.07.2017 10:31

Phenomenal article. Extremely fascinating to peruse. I truly love to peruse such a pleasant article. Much obliged! continue shaking. cheap every door direct mail eddm printing

days / 15.07.2017 04:58

I am glad to locate your recognized method for composing the post. Presently you make it simple for me to comprehend and execute the idea. Much obliged to you for the post. 2 days desert tours from marrakech

sitehere / 15.07.2017 08:19

Your web journal furnished us with important data to work with. Each and every tips of your post are wonderful. Much obliged for sharing. Continue blogging, investment castings

lam / 31.07.2017 12:15

Precisely, you're exceptionally sort of us about remark!. cty lam phim quang cao

Accounting / 01.08.2017 23:18

Extraordinary post, and awesome site. A debt of gratitude is in order for the data! Accounting

akfx / 06.08.2017 21:42

This was a truly extraordinary challenge and ideally I can go to the following one. It was alot of fun and I truly had a ball..

kamagra / 10.08.2017 13:43

This is the kind of data I've long been attempting to discover. Much obliged to you for composing this data. ka magra

sitehere / 12.08.2017 12:17

The Grand Chute-based school that educates about 52,000 students each year enrolls many workers who have been displaced because of the recession. carpentry solutions

RayBan / 05.09.2017 08:53

Amazing site, Distinguished criticism that I can handle. Im pushing ahead and may apply to my present place of employment as a pet sitter, which is exceptionally charming, however I have to extra extend. Respects. RayBan

gearforce / 05.09.2017 08:54

The site is looking piece garish and it gets the guests eyes. Outline is really straightforward and a decent easy to use interface. gearforce

Twój komentarz
FB