koszerne wino

Wojciech Gogoliński11.12.2014 16:31

koszerność to jedna z bardziej skomplikowanych rzeczy w judaizmie, z uwagi na to, że istnieje bardzo wiele odłamów tej religii.

Fot. W. GogolińskiPodstawowe zasady kaszrutu wobec wina ująć można w kilku punktach: owoce muszą pochodzić przynajmniej z czteroletnich krzewów, winnica musi odpocząć co siedem lat, mogą w niej rosnąć wyłącznie krzewy winorośli (nie można sadzić tam np. drzewek oliwnych), a od momentu zwózki do winiarni owoce mogą być dotykane i przerabiane wyłącznie przez religijnych Żydów. W czasie produkcji nie wolno używać żadnych składników pochodzenia zwierzęcego (np. żelatyny i białka kurzego do klarowania), jeden procent wina należy też wylać, jako symboliczne nawiązanie do 10-procentowej daniny płaconej przed wiekami na cele świątynne.
Większość winemakerów izraelskich to osoby świeckie, więc nie wolno im zbliżać się do tanków i beczek – pracują bezdotykowo, próbki wina podają im Żydzi celebrujący szabas.

Obostrzenia przy wyrobie wina dla wielu bardzo religijnych Żydów nie są jednak dość wystarczające. Przez całe wieki najlepszym gwarantem koszerności – także wśród tej społeczności mieszkającej w Polsce – była pasteryzacja, tak aby wino stało się mewuszal (zagotowane). Chodziło tu o to, by pozbawić trunek podejrzenia, że może zawierać resztki drożdży, a więc zakwasu, co jest dla nich nie do przyjęcia. Istnieje też grupa najbardziej ortodoksyjnych Żydów, dla których żadne świadectwa koszerności czy też ukoszerniania nie wystarczają. Sami kupują winogrona, zanoszą je do domu, tłoczą i fermentują w gąsiorkach, a dodatkowo otrzymane wino pasteryzują.

Czas Wina nr 70

Komentarze

vimax / 24.05.2015 19:56

artykul

website / 13.02.2016 19:06

Great website.

Mahjong / 11.02.2017 15:15

Hey friends , i have got this online site of mahjong game which you can play online by simply downloading this site on your mobile phone .

PaperDome / 10.03.2017 10:37

The thought here is not to deny drink doubts that it might contain remaining yeast, thus raise, which for them is inadmissible. There is likewise a gathering of the most Orthodox Jews, for which no authentication of kashrut or ukoszerniania insufficient.

ObatKankerKelenjarGetahBening / 01.04.2017 09:17

Just keep publish what you are passionate about, and the readers will come to your article.

ObatBatuEmpedu / 01.04.2017 09:17

Your publish had provided me with another point of view on this topic. I had absolutely no concept that things can possibly work with this fashion as well. Thank you for sharing your opinion.

ObatBatuGinjal / 01.04.2017 09:18

I would like to thank you for your properly written article it's useful and your writing trend helped me to the idea with absolutely no difficulty. Thanks alot : )

ObatDiabetes / 09.05.2017 09:34

I really enjoy simply reading through most of your weblogs. Simply wanted to inform you you have people like me who appreciate your work. Definitely a great publish. The information that you've provided is very good.

ObatHipertensi / 09.05.2017 09:35

Just keep write what you are passionate about, and the readers will visit your article.

ObatHiv / 09.05.2017 09:35

Very nice article. I just bookmark your blog and want to says that I have truly enjoyed searching your weblog posts. Cheers

yeezy350find / 09.07.2017 08:27

I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about..

rolex / 14.07.2017 09:35

great

kiksexting / 28.07.2017 14:50

Bravo for you for the respect.

Twój komentarz
FB