maderyzacja

Wojciech Gogoliński08.07.2011 17:28

proces fizykochemicznego dojrzewania wina z dostępem powietrza, podczas którego wino ulega silnemu utlenieniu.

Stosuje się ją głównie do dojrzewania win alkoholizowanych

FB