metoda zbiornikowa (zamknięta)

Wojciech Gogoliński08.07.2011 17:41

metoda otrzymywania win musujących.

Polega na tym, że wtórną fermentację w butelkach zastąpiono wtórną fermentacją w zamkniętych tankach pod naturalnym ciśnieniem CO2.

FB