Nowy Świat

Wojciech Gogoliński05.04.2011 12:31

popularne, zbiorcze określenie pozaeuropejskich państw winiarskich, głównie byłych kolonii europejskich na innych kontynentach, zakładanych mniej więcej od XV wieku, gdzie kulturę uprawy winnej latorośli wprowadzili nowi kolonizatorzy.

Jednak określenie „Nowy Świat” łączy się obecnie bardziej z czasami współczesnymi, a zwłaszcza z ogromnym wpływem winiarstwa kalifornijskiego i australijskiego na europejską tradycję winiarską oraz rozwojem nowoczesnych technologii, z których czerpie także Europa. Początkowo termin był używany raczej w znaczeniu lekceważącym czy nacechowanym paternalistycznie.

Fot. AWBC

Czas Wina nr 50

FB