off-dry

Wojciech Gogoliński02.07.2011 10:18

(ang.) niewytrawny, inny niż wytrawny.

Popularne określenie dla całej grupy win innych niż wytrawne (niezależnie od tego ile zawierają cukru resztowego).

Czas Wina nr 51

FB