przejrzystość (klarowność)

Wojciech Gogoliński08.07.2011 17:14

jeden z etapów wzrokowej oceny wina.

Z wyjątkiem rzadkich przypadków, od wina wymaga się pełnej, błyszczącej klarowności. Jej brak świadczy z reguły o wadach lub zepsuciu wina.

FB