sémillon

Wojciech Gogoliński08.07.2011 20:06

francuska odmiana białych winogron.

Uprawiana głównie w Bordeaux i Regionie Południowo-Zachodnim, ale także w mniejszych ilościach w wielu innych regionach winiarskich na świecie.

FB