vino da pasto

Wojciech Gogoliński30.07.2011 21:35

(wł.) wino do posiłku.

Popularne określenie wina stołowego, w opozycji do wina deserowego lub aperitifowego.

FB