Wołają mnie Nikt

Rozmowa z Peryklesem Drakosem, szefem eksportu koncernu Tsantali

więcej

Wojciech Gogoliński / 23.04.2012 09:52

Republika mnichów

Historia zna różne formy państw religijnych. W jerozolimskiej dzielnicy Mea Szearim ultraortodoksyjni Żydzi żyją według własnego prawa i nie uznają państwa Izrael, choć to ono zapewnia im ochronę. Z grubsza wiemy, jak funkcjonuje Watykan.

więcej

Wojciech Gogoliński / 17.04.2012 12:49

U Szefa w Rapsani

Apelacja Rapsani jest tak mała, że niewielu Greków wie, iż w ogóle istnieje, choć każdy miejscowy zna tę nazwę. Bo choć to mikroskopijna wioska, miejsce jednak starożytne, leży w Tesalii, najwyżej i najbliżej szczytu góry Olimp.

więcej

Wojciech Gogoliński / 17.04.2012 12:28

Tradycja różnorodności

Grecja nie jest pierwszym krajem na świecie ani nawet w Europie, gdzie pojawiło się winiarstwo. Ale to właśnie tutaj przybrało ono najbardziej zorganizowane formy. Było częścią gospodarki rolnej na równi z innymi formami uprawy ziemi.

więcej

Wojciech Gogoliński / 16.04.2012 13:30

Spadkobiercy starożytności

W styczniu 2011 roku zaprzysiężono nowego burmistrza Sołunia (Salonik), drugiego co do wielkości miasta Hellady. Został nim wiekowy, słynny i kontrowersyjny Kir-Yannis z nestorskiego rodu greckich winiarzy Boutaris.

więcej

Wojciech Gogoliński / 01.03.2012 11:43

FB