Biało-czerwono, trochę kresowo

Dwa kraje na pozór zupełnie odmienne. Gdy jednak przyjrzeć się bliżej – podobieństw widać wiele. Oni mieli swojego Mandelę – my Wałęsę, oni apartheid – my komunizm. Nas w świecie sławi polska wódka – ich winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...). I to jakie!Pamiętam, że podający nam wino sommelier miał białe rękawiczki. Elegancki salon, na ścianach porządne olejne sztychy. Aromat…

Chcesz czytać więcej?