Co i jak pije statystyczny Polak

Badanie konsumentów przeprowadzone we wrześniu na zlecenie Lild Polska wykazało, że przeciętnie wypijamy 3,1 litra rocznie per capita.

Polacy deklarują, że spośród napojów alkoholowych najczęściej wybierają piwo (59% odpowiedzi), wódkę (48%) i winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) (40%). Jak wino, to najchętniej czerwone, półsłodkieokreślenie wina zawierającego sporą ilość cukru resztow... w cenie do 30 zł. Niemal 2/3 narodu pija je poza posiłkami, a 35% jedynie okazjonalnie, kilka razy w roku.

Czym kierują się przy wyborze? Najczęściej rekomendacją znajomych i uwagami sprzedawcy w sklepie, w mniejszym stopniu specjalistycznymi opiniami na blogach i w portalach kulinarnych. A kupują najczęściej w supermarketach, twierdząc jednak, że nie zwracają wielkiej uwagi na promocje. Korzystają z nich jedynie, gdy wino im odpowiada.