Cydr czy piwo

Producenci cydru przy wsparciu Polskiej Rady Winiarstwa zapowiadają walkę o wyrównanie szans swoich wyrobów na polskim rynku.

Od stycznia 2013 rząd obniżył akcyzę na cydr, dlatego latem pojawiły się pierwsze wyroby rodzimej produkcji. Nadal jednak pozostaje poważny problem utrudniający rozwój tej branży: zakaz reklamy i promocji.

Polskie prawodawstwo w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakazuje reklamy alkoholu, robiąc wyjątek jedynie dla piwa. Ma to na celu ukształtowanie odpowiedniej struktury spożycia alkoholu, czyli przekierowanie konsumpcji z mocnych trunków, takich jak wódka, na słabsze, jak piwo.

Dlaczego więc cydr, naturalny napój z moszczu jabłkowego o zawartości alkoholu do 5%, wyrabiany z rodzimych owoców, pozwalający zagospodarować naszą nadwyżkę tych owoców, jest tak nierówno traktowany? Polska ma też szansę eksportować ten trunek na rynki zagraniczne, ale nie może tego robić bez mocnej marki we własnym kraju, a tego już nie da się osiągnąć bez reklamy.

Źródło: Kuźnia PR