Dawid znowu pobił Goliata?

Sztandar Compagnons de la Clairette de Die | fot. Wikimedia Commons / Pierre Lannes

Górale z Cerdon przez kilka lat cieszyli się niezmiernie ze swojej apelacji, póki w leżącej 200 kilometrów na południe ogromnej rodańskiej apelacji Clairette de Die, słynącej z białych win musujących, nie pojawiło się winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) różowe, wyrabiane klasycznie, ale także z wiejska, z odmiany muskat…

Chcesz czytać więcej?