Długa kariera wina w polskiej medycynie

Długa kariera wina w polskiej medycynie

Od długich stuleci nie tylko sądzono, że winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) służy zdrowemu trybowi życia, ale używano je również w dawnej medycynie i w farmacji. Odgrywało ono albo rolę technologiczną (np. jako rozpuszczalnik leków), albo rolę merytoryczną (jako ich składnik).Czy w naszej kulturze wina tematyka zdrowotna była istotna? Owszem, a tradycje są zaskakująco długie. Brat Mikołaj z Polski (Nicolaus de Polonia), krakowski dominikanin…

Chcesz czytać więcej?