Dyrygować ma Toscanini

tekst ukazał się w „CW” nr 96, grudzień 2018 – styczeń 2019 | prenumerata

Toscanini w czasie dyrygowania orkiestrą
Arturo Toscanini w czasie dyrygowania orkiestrą, kadry z nagrania | źródło: Wikimedia Commons / Ogiyoshisan

Naturalnie w La Scali. Taki testament zostawił swemu wydawcy Tito Ricordiemu maestro Puccini. Wskazówki dotyczyły premiery ostatniej opery mistrza – „Turandot”, tej, której dokończenie przerwała śmierć artysty. To właśnie Arturo Toscanini wraz z Franco Alfano zostali wyznaczeni przez twórcę do skończenia operowego dzieła, które według przepowiedni Toscaniniego miało uczynić Pucciniego nieśmiertelnym.

Chcesz czytać więcej?