Dziwne miejsce, magiczne wino. Châteauneuf-du-Pape

Awinion | Châteauneuf-du-Pape

Niewola awiniońska niewolą właściwie nie była. Papiestwo przeżywało ciężki kryzys, ale znacznie gorsze czasy – schizma zachodnia – miały dopiero nadejść. Ciekawsze jest to, że nazwa châteauneuf-du-pape, jednego z najsłynniejszych win na świecie, prawdopodobnie nie pochodzi od letniej rezydencji papieskiej pod Awinionem. W dodatku żaden z legalnych papieży nigdy tam nie przebywał. Na początku XIV…

Chcesz czytać więcej?