Gruzja na talerzu

Gruzińska kuchnia to coś więcej niż jedzenie. To rytuał. To tradycyjna supra, winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) i serdeczna gościnność. O jej atrakcyjności decyduje kilka czynników.

Po pierwsze bazuje na naturalnych składnikach – żadnych półproduktów i chemicznych eksperymentów. Świeże sezonowe warzywa, wielość przypraw i mięso z pewnego źródła to podstawy. Po drugie dania powstają na bieżąco. Wszystko pachnie i wodzi na pokuszenie. Ileż tu różnorodności i niecodziennych połączeń smakowych. Nie bójmy się obcobrzmiących nazw – pod nimi kryją się fantastycznie potrawy, które uwiodą niejednego smakosza. I po trzecie najważniejsze – degustacja ma być przyjemnością. Je się bez pośpiechu, delektując się każdym kęsem, popijając wino. W towarzystwie najbliższych niech płynie błogo czas… Bogactwo tej kuchni najlepiej poznać podczas tradycyjnej gruzińskiej biesiady, o której we wstępie do Tajemnic gruzińskiego smaku pisze Giorgi Maglakelidze. Wielość serwowanych dań przeplatanych okolicznościowymi toastami przyprawia o zawrót głowy, lecz jak ucztować, to na całego.

Jeśli jednak podróż w tamte strony jest zbyt odległym celem, gruzińskie klimaty możemy wyczarować w domowym zaciszu. Ponad siedemdziesiąt przepisów na tradycyjne przystawki, dania główne, przekąski, sałatki, a nawet przetwory i marynaty zadowolą każdego. Mchali, chaczapuri, chinkali, adżika, kuczmaczi, chaszlama to nazwy bardziej lub mniej znanych dań, które dzięki autorowi od teraz będziemy mogli samodzielnie przygotować we własnej kuchni. Wszystkie tajemnice zostały bowiem odkryte. Wśród mnogości receptur znajdziemy przepisy zarówno prostsze, jak i nieco bardziej skomplikowane, które ucieszą i mięsożerców i wegetarian. Książka Tajemnice gruzińskiego smaku napisana jest przystępnym językiem i, co nader istotne w przypadku tego typu publikacji, wzbogacona o apetyczne fotografie. Zdecydowanie stanowi pozycję, po którą chce się sięgać. Mnie urzekły dania z orzechową nutą – kuleczki fasolowe, ryba w orzechach włoskich czy zupa na bazie orzechów sprawiły, że smaki Gruzji zagościły w moich progach podczas ostatnich świąt. Książkę polecam każdemu, kto szuka przepisów na nietrywialne dania, pełne niuansów smakowych, a mimo to bazujące na produktach dostępnych w polskich sklepach. Między kolejnymi propozycjami znajdują się też ciekawe wtrącenia o kulturze i tradycjach gruzińskich, dzięki czemu bliżej poznamy to leżące na Zakaukaziu państwo.

Tajemnice gruzińskiego smaku. 79 przepisów
Giorgi Maglakelidze

Nasza Księgarnia, 2018
Cena: 49,90 zł

 

REGULAMIN KONKURSU ogłoszeonego na profili FB magazynu CZAS WINA

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Gruzińskie smaki, gruziński toastKONKURS” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Wydawnictwo CZAS WINA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, NIP: 677 2333 65 13 zwane dalej Organizatorem.

1.2. Konkurs został ogłoszony 5 lutego 2018 na stronie magazynu CZAS WINA na Facebooku i trwa do 12 lutego 2018 do godz. 12.00.

1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.czaswina.pl w zakładce „Kultura wokół kieliszka” przy recenzji książki Tajemnice gruzińskiego smaku. 79 przepisów.

1.6. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za przesłane przez fundatorów nagrody.

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy na stronie magazynu CZAS WINA na Facebooku, pod postem ogłaszającym konkurs, w komentarzu przesłać w terminie trwania konkursu odpowiedź na zadane w nim pytanie. pytanie o treści: „Wznieś prawdziwie gruziński toast”

2.2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie za pośrednictwem Facebooka.

2.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

2.4. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się najpóźniej do 15 lutego 2018 roku według poniższych zasad:

2.4.1. Uczestnicy Konkursu przesyłają propozycję najciekawszego toastu w duchu gruzińskiej tradycji. Cztery najlepsze i najbardziej pomysłowe uzasadnienia otrzymają nagrodę w postaci książki autorstwa Giorgi Maglakelidze, Tajemnice gruzińskiego smaku. 79 przepisów ufundowane przez wydawnictwo Nasza Księgarnia.

2.4.2. Przedstawiciel Komisji Konkursowej skontaktuje się ze zwycięzcami za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku w celu powiadomienia o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez uczestnika danych, umożliwiających identyfikację zwycięzcy. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko oraz adres umożliwiający doręczenie nagrody będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu na potrzeby wysyłki nagrody zwycięzcy. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

2.4.3 W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami w ciągu dwóch dni roboczych lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu, nagrodzony zostanie kolejny uczestnik konkursu.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

3.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

4. ODBIÓR i WYSYŁKA NAGRODY

4.1. Nagrody zostaną wysłane pocztą (przesyłka polecona) pod adres zamieszkania wskazany w wiadomości przez laureata konkursu najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o wygranej. Za zgodą Organizatora, nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora.

4.2.. Przy odbiorze przesyłki prosimy o rozpakowanie jej w obecności kuriera lub listonosza i sprawdzenie czy nie jest uszkodzona. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki – jedynie otwarcie jej w obecności osoby dostarczającej upoważnia do złożenia reklamacji. Reklamacja składana jest wówczas do Poczty Polskiej.

4.3. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

 

5. KOMISJA KONKURSOWA

5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana została Komisja Konkursowa w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

6.2 Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

6.2.1 Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

6.2.2 Nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

6.2.3. Świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe

6. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA Z AUTOREM I KOLACJE Z KUCHNIĄ I WINAMI GRUZJI
Magazyn Czas Wina zaprasza na Tajemnice gruzińskiego smaku czyli cykl spotkań z autorem książki oraz tradycją kulinarno-winiarską Gruzji – kolacje w ramach cyklu poprowadzi redaktor Wojciech Giebuta.
1 marca
Noc Wina – – Katowice
10 marca
Noc Wina – Tajemnice gruzińskiego smaku – Poznań
16 marca
Noc Wina – Tajemnice gruzińskiego smaku – Wrocław
23 marca
Noc Wina – Tajemnice gruzińskiego smaku – Lublin
24 marca
Noc Wina – Tajemnice gruzińskiego smaku – Łód