Historia przez szlachtę pisana

Kiedy zagłębiłam się w lekturę tej książki, odkryłam, że szara dzielnica miasta, w której mieszkam na co dzień, to miejsce niezwykłe, pełne tajemnic i pamiątek historii. A to za sprawą pewnego domu, obok którego przechodziłam setki razy.

Ku swemu zdumieniu, na kartach tej książki znalazłam jego opis i historię. I sporo dowiedziałam się właśnie o przeszłości mojej dzielnicy.

Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu to kolejny tom z serii poświęconej siedzibom ziemiańskim, napisanej przez Piotra Libickiego, historyka sztuki, autora i współautora wielu przewodników i książek oraz programów krajoznawczych. Dwie poprzednie części opisują dwory i pałace wiejskie na Mazowszu i w Wielkopolsce.

Jest to dzieło obszerne, dokładne i solidne. Posiada zwięzły, acz treściwy wstęp o historii dworu jako siedziby szlacheckiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego rolę podczas zaborów. Główną część stanowi katalog-przewodnik, czyli opis ponad pięciuset dworów, pałaców, a nawet kilku zamków południowo-wschodniej Polski. Opis dotyczy zarówno architektury budynku jak i jego historii, dziejów miejscowości, w której się znajduje i losów rodów, które w nim mieszkały. Do każdego załączono informacje praktyczne typu: czy obiekt jest dostępny do zwiedzania, co się obecnie w nim znajduje itd. Każdy jest opatrzony czarno-białą fotografią, które w większości są zrobione przez autora książki. Część obiektów posiada przepiękne kolorowe zdjęcia, które umieszczono jako wkładki. Całość uzupełnia słowniczek i indeks.

Polecam tę pozycję nie tylko miłośnikom historii, ale przede wszystkim tym z nas, którzy wędrując po swoim kraju, lubią odkrywać małe, ale bardzo cenne perły.

Piotr Libicki
Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu
Dom Wydawniczy Rebis
Poznań 2012
Cena: 99 zł