Jak ocenić dobrą whisky?

Jak ocenić dobrą whisky?

Przysłowiowa odmienność ludzkich gustów bywa utrapieniem dla niektórych gospodarzy przyjęć. Muszą zaproponować zestaw dań i dobrać do nich alkohole, a więc zaimponować znajomością dobrych trunków.

Różnorodność gustów sprawia także, że możemy odkrywać bogactwo smaków i zapachów, poznawać upodobania innych ludzi, wreszcie zmieniać własne sądy o napojach alkoholowych.

Jaka jest dobra whisky?

Mimo różnych osobistych upodobań i kulturowych przyzwyczajeń wszyscy zgadzamy się, że spożywana potrawa czy napój powinien nam smakować, być „dobry”. Określenie własnych odczuć czy próby przekonania do nich innych ludzi przychodzą nam jednak z trudem. Podobnie jest z whisky, choć wszyscy wiemy, że powinna być „dobra”. Cóż to jednak w praktyce oznacza? Czym wyróżnia się dobra whisky?

Nie ma żadnej spójnej i definitywnej metody oceny whisky i innych trunków. Określenie różnych walorów aromatycznych i smakowych napoju alkoholowego jest zawsze subiektywne, bo zależy od osobistych upodobań pijącego. Nie jest możliwe ułożenie jednolitego słowniczka terminów, który umożliwiałby jednoznaczne opisanie cech wyróżniających dany gatunek whisky. Światowej sławy degustatorzy alkoholu, chcąc oddać na zasadzie skojarzeń zauważone przez siebie odcienie zapachowe i smakowe trunków, używają wymyślonych przez siebie odniesień do świata smaków, zapachów, ale także porównań pozornie niewiążących się z degustacją napojów. Należy wtedy odkryć sposób myślenia kipera i spróbować odgadnąć subtelne różnice między opisywanymi gatunkami trunku. Powinno się przy tym pamiętać, że ocena trunku jest zawsze subiektywna, zatem trunek z różnych względów nieodpowiadający jednemu konsumentowi, może posiadać wszystkie walory cenione przez innego.

Zasady degustacji

Są jednak ogólne kryteria ułatwiające nam ocenę poszczególnych gatunków whisky. Można się więc łatwo przekonać, że świat smaków i zapachów jest fascynujący, pełen ciekawych odkryć nawet początkujących degustatorów. Przed przystąpieniem do próbowania whisky i w czasie samej degustacji należy spełnić kilka podstawowych warunków:

  • używać tylko czystych i suchych kieliszków na wysokiej nóżce, których czasza lekko zwęża się ku górze,
  • podczas degustacji trzymać kieliszek tylko za stopkę lub nóżkę, tak aby nasza dłoń nie rozgrzała niewielkiej ilości trunku,
  • whisky o mocy 40-45% należy zawsze rozcieńczyć wodą destylowaną w stosunku 1:1. Do mocniejszej whisky powinno się dodać odpowiednio więcej wody, aby moc trunku wynosiła około 20%,
  • nie należy połykać próbowanej porcji whisky, dopóty nie jesteśmy pewni, że zakończyliśmy jej ocenę,
  • jeśli oceniamy więcej niż jeden gatunek whisky, nie należy połykać pojedynczych próbek, dopóty nie zakończymy całej degustacji. Przy ocenie trunku bardzo ważne jest pierwsze wrażenie, a połykanie zmniejsza wrażliwość naszych receptorów smakowo-zapachowych i utrudnia pełną ocenę następnej próbki. Po degustacji należy wypluć próbowaną porcję whisky, a usta przepłukać czystą wodą.

Każda degustacja ma na celu sukcesywną ocenę specyficznych cech potrawy lub napoju. Próbując whisky, poddajemy ocenie pięć podstawowych cech trunku: kolor, zapach, ekstraktywnośćokreślenie degustacyjne.Ocena ekstraktywności, czyli esenc... (...), smak oraz posmakposmak jest ostatnim wrażeniem, jakie pozostawia w ustach k... (...).