Jak wysłowić twą istotę napoju prastary…

Parafraza starej piosenki niech posłuży jako punkt wyjściowy do refleksji nad obecnością wina gronowego w polskich tekstach. Wspomina o nim Rej, Kochanowski pisze fraszki z nim związane, rotmistrz Stanisław Morsztyn jest prawdopodobnie pierwszym polskim enoturystą podróżującym po winnicach i bodegach europejskich.W renesansowym herbarzu pióra Hieronima Spiczyńskiego, oprócz opisu ziół mamy także wskazówki, jak uniknąć upicia…

Chcesz czytać więcej?