Między morzem i górami

Region Roussillon jest jednym z najstarszych obszarów uprawy winnej latorośli we Francji. Pierwsze plantacje (także oliwek) zakładali Grecy osiedlający się tutaj około 600 r. przed Chrystusem.Pomimo dowodów na istnienie upraw winorośli w czasach greckich nie jest potwierdzone, czy ówcześni Gallowie znali sztukę produkowania wina, i większość badaczy skłania się ku twierdzeniu, że sztukę tę opanowali…

Chcesz czytać więcej?