Na kresowym szlaku

Winorodne ziemie mołdawskie przez kilka stuleci sąsiadowały z Rzeczpospolitą (warto nadmienić, że tradycje uprawy sięgają tam 4–5 tysięcy lat). Można zatem podejrzewać, że sąsiedztwo to musiało wywrzeć jakiś wpływ na naszą kulturę wina.Cóż zatem łączyło Polskę i Mołdawię na winnej niwie? Dlaczego Mołdawia wydaje się nam dziś tak odległa? Już od XIV wieku, gdy Mołdawia zaczęła się…

Chcesz czytać więcej?