Polska Wódka ex-definitione

Mamy definicję Polskiej Wódki. Na mocy sejmowej Ustawy od 13 stycznia określenie „Polska Wódka” jest zastrzeżone.

Doprowadziło do tego Stowarzyszenie Polska Wódka (Polish Vodka Association), które przyznaje taki tytuł, ale też czuwa nad przestrzeganiem zasad produkcji. Teraz producent może się ubiegać o takie logo, jeśli jego wyrób został wyprodukowany w Polsce i z polskich surowców – pięciu rodzajów tradycyjnych zbóż bądź z ziemniaków.

Poinformował o tym Andrzej Szumowski, prezes SPW na spotkaniu w Krakowie, które było pierwszą z serii imprez, promujących tę nazwę oraz logo stowarzyszenia. – Zaczynamy od stołecznego Krakowa, bo to miejsce symboliczne i do symboli chcemy nawiązywać – stwierdził Andrzej Szumowski. Andrzej Starosolski, ambasador Polskich Wódek dodał, iż „ to właśnie w Krakowie król Jan Olbracht rozpoczął po raz pierwszy nadawanie przywilejów dotyczących wyrobu okowity, co zaowocowało powstaniem w szybkim czasie prawie 500 gorzeli.”

Przemysł spirytusowy jest najważniejszą gałęzią gałęzi spożywczej – to aż 90% produkcji całego sektora. Jednak tylko mniej niż 1/6 produkcji (330 mln hl rocznie) trafia na eksport. – Chcemy te proporcje zmienić jak najszybciej, tak by móc sprzedać za granicę 90% produkcji, jak czynią to Szkoci ze swoją whisky. Do tego potrzebny jest jasny przekaz o jakości wyrobów z naszym logo – podsumował Andrzej Szumowski.

Wojciech Gogoliński