Francja robi porządek z burżuazją. Powrót cru bourgeois

Powrót cru bourgeois

Po latach niedomówień i oficjalnych zakazów ze strony Unii Europejskiej, wraca najstarsza bodaj klasyfikacja winnic bordoskich znana wszystkim pod nawą „cru(fr.) zbiór, obszar uprawy, parcela, działka.Przeważnie n... bourgeois”. Przez ostatnie dziesięć lat trwały prace badawcze i ostatecznie nową-starą klasyfikacją objętych będzie ponad dwieście winnic z okręgu Médoc z prawem używania jej na etykietach.

Les Crus Bourgeois

Kategorię podzielono na trzy grupy jakościowe: „cru bourgeois” (179 winnic), „cru bourgeois supérieur” (56 winnic) oraz „cru bourgeois exceptionnel” (14 winnic). Specjalnie powołane w tym celu ciało, Alliance des Cru Bourgeois du Médoc, badało sprawę klasyfikacji winnic przez dziesięć lat, oceniając sposób uprawy i produkcji, jakość win w rankingach oraz oceniając tysiące próbek w ciemno. Stwierdziła ponadto, że ten system będzie ułatwiał inwestowanie w regionie, zaś klientom ułatwi wybór i zagwarantuje jakość win.

Już to ostatnie stwierdzenie brzmi jak zachęta do samospełniającej się wróżby, bowiem nikt oprócz winiarza nie zagwarantuje jakości wina a priori i nie ma takiego systemu, który ową jakość by potwierdzał, oprócz degustacji przez niezależnych sędziów winiarskich. Niemniej, sam powrót tej klasyfikacji wielu zapewne przywita z łezką w oku, bo jest on tak stary jak sława win bordoskich.

Pojęcie „cru bourgeois” pojawiło się po wojnie stuletniej, kiedy region Bordeaux wrócił do Francji. Pojęciem „cru bourgeois” określano wówczas wszystkie winnice należące do mieszczan, w odróżnieniu tych, będących w posiadaniu ziemian. W okresie przynależności do Anglii miasto Bordeaux stało się ważnym ośrodkiem handlowym, a przedstawiciele szybko bogacącego się mieszczaństwa uzyskali prawo do nabywania ziemi, w tym winnic, które w sposób naturalny zaczęto określać właśnie mianem „crus(fr.) zbiór, obszar uprawy, parcela, działka.Przeważnie n... bourgeois”. Jeszcze do niedawna termin ten miał pewną wagę handlową i snobistyczną, a kupującym miał sugerować odpowiednio szlachetne pochodzenie wina.

Pierwsza oficjalna klasyfikacja win cru bourgeois z roku 1932 zewidencjonowała 444 winnice używające tego określenia. W latach 80. ubiegłego wieku używanie tych nazw klasyfikacyjnych zostało zakazane przez UE, jako niemające żadnej wartości merytorycznej, dopuszczono jedynie opcjonalne używanie określenia „cru bourgeois” w sensie historycznym, bez podawania stopnia klasyfikacji. W 2003 ponownie podjęto próbę jego przywrócenia, ale bezskutecznie.

Teraz będzie miało to umocowanie prawne, ale zobaczymy na jak długo go wystarczy, bo już zaczynają się wyliczanki, których „klasycznych crus bourgeois” nie ma na liście…

Źródła: „Drinks International”, „Decanter

Bałaguły i medoki