Poza zasięgiem, poza horyzontem

Kiedyś niemal wstydliwa winiarsko część Austrii, ale – paradoksalnie – najczęściej odwiedzana. Bo do nobliwych Wachauokręg winiarski w Dolnej Austrii (Niederösterreich), leż... (...), Kamptal— niewielki, acz jeden z najważniejszych okręgów winiar... i Kremstal nie da się inaczej dojechać, jak przez sięgający granic Wiednia okręg Weinviertel. Kiedyś niemal wstydliwa winiarsko część Austrii, ale – paradoksalnie – najczęściej odwiedzana. Bo do nobliwych Wachau, Kamptal i Kremstal nie da się inaczej dojechać,…

Chcesz czytać więcej?