Przed pustą szklanką…

„Szklanka jest pusta, piwnica jest pusta, pustszy jest kraj…” – napisał w 2006 roku przewodnik Rohály’s Wine GuideHungary w hołdzie Tiborowi Gálowi, największemu winiarzowi w całej historii Węgier.Kilka miesięcy wcześniej w RPA w wypadku drogowym zginął człowiek, który nadał współczesne oblicze winiarstwu egerskiemu, węgierskiemu i po części europejskiemu – i nie tylko, bo właśnie ruszał…

Chcesz czytać więcej?