Rządzone damską ręką

Niektórych historia fascynuje. Czasami bywa ulubionym przedmiotem w szkole, jednak znacznemu gronu przysparza problemów, bezlitośnie domagając się opanowania nieprzebranej ilości dat i faktów oraz genezy rozmaitych wydarzeń.

O ile szkolny podręcznik bywa przyjacielem tylko nielicznych, o tyle dobrze napisana książka traktująca o wyjątkowych osobach, które w taki czy inny sposób na trwałeokreślenie degustacyjne określające trwałość zapachów... (...) zapisały się na kartach historii może okazać się nieocenioną pomocą w ogarnięciu mniej lub bardziej odległej przeszłości. W przypadku książki Jeana des Cars’a Kobiety, które zawładnęły Europą ta czasoprzestrzeń zaczyna się w wieku XVI od przybycia na dwór francuski Katarzyny Medycejskiej, a kończy w czasach obecnych, czyli za panowania w Wielkiej Brytanii królowej Elżbiety II. Przedstawione w książce bohaterki wszystkie są na swój sposób wyjątkowe, chociaż nie sposób zignorować fakt, iż jedne (Elżbieta I, Maria Teresa, Katarzyna II czy królowa Wiktoria) zasłynęły za sprawą swych sprawnych rządów, podczas gdy sława innych (cesarzowa Eugenia czy Sissi) wynikała z zupełnie innych uwarunkowań. Choć dla niektórych wybór zamieszczonych sylwetek może się wydawać nieporozumieniem, gdyż trudno odnieść potęgę i twarde rządy Katarzyny II do krótkotrwałego panowania słynącej głównie z olśniewającej urody, uwielbianej przez poddanych Astrid – królowej Belgów, tę właśnie różnorodność warto zinterpretować na korzyść książki. Zapewne decyzja przemawiająca za opisaniem tych, a nie innych władczyń była czysto subiektywna, ale przecież taki jest przywilej autora. Dzięki temu zabiegowi zyskuje czytelnik, który poza osobistościami poznanymi na lekcjach historii, ma okazję zaznajomić się również z tymi pozostającymi w cieniu, jakim życie czasami napisało trudny do przewidzenia scenariusz. Do tej ostatniej grupy na pewno należy zaliczyć ostatnią cesarzową Austrii i królową Węgier – Zytę, której dopiero po sześćdziesięciu trzech latach pobytu na uchodźctwie przyznano prawo przekroczenia granicy austriackiej. Oprócz niewątpliwie interesującej treści, książka zachwyca pod względem edytorskim; solidna, twarda okładka, dobry papier, piękne reprodukcje portretów opisywanych bohaterek i, co niemal niespotykane wśród wydawanych obecnie pozycji, brak literówek. Spokojnie można zaryzykować stwierdzenie, że jest to pozycja literacka będąca w stanie wywołać błysk w oku niejednego bibliofila.

Kobiety, które zawładnęły Europą. Najpotężniejsze królowe
Jean des Cars
MUZA SA
Warszawa 2014
Cena: 44,99 zł