Same dobre rzeczy do jedzenia

Nieraz dopiero podczas choroby docenia się domową kuchnię. Ciepła zupa podana przez kochającą osobę czy chrupiące mielone z duszoną marchewką pomagają stanąć na nogi.

Pielęgnowanie rodzinnych przepisów doceniła też Patrycja Dolecka, autorka książki Trufla. Same dobre rzeczy. Patrycja to jedna z najbardziej znanych blogerek kulinarnych, która od ponad dekady popularyzuje w sieci kuchnię zdrową, smaczną, acz niebanalną. W swojej pierwszej książce wraca do smaków dzieciństwa i receptur, które przekazywali jej dziadkowie podczas wspólnego gotowania. Poprzez niezwykle klimatyczne i pełne uroku zdjęcia zaprasza czytelników do swojej kuchni i rodzinnego stołu.

Dzięki krótkim wstępom poprzedzającym każdy przepis dowiadujemy się co nieco o jej rodzinnych rytuałach, przyzwyczajeniach, ale i tęsknocie do Polski, bo obecnie mieszka w Irlandii. Nie przeszkodziło jej to jednak stworzyć książki pełnej ciekawych potraw rodem z tradycyjnej kuchni polskiej (również w nowatorskiej odsłonie), jak i dań wywodzących się z kuchni międzynarodowej. Obok receptur na soczewicową grochówkę, zalewajkę, pieczoną kaczkę czy surówkę z kiszonej kapusty znajdziemy też przepisy na m.in. łososia pieczonego w batatach, czerwoną fasolę w czekoladowym sosie pomidorowym czy sobę z pieczarkami i nori. Rybne pasty (z makreli, tuńczyka), ekspresowe pasztety dla wegetarian, przepis na domowy makaron czy mleko laskowe, duży wybór deserów, orzeźwiających napoi i owocowych koktajli sprawiają, że każdy w tej książce znajdzie coś dla siebie. Przepisy są napisane prostym językiem, a dania łatwe do wykonania. Warto mieć Truflę pod ręką, bo znajduje się w niej wiele dań, które sprawdzą się i na co dzień, i od święta. Polecam i smacznego!

Trufla. Same dobre rzeczy
Patrycja Dolecka

Wydawnictwo Buchmann, 2017
Cena: 69,99 zł

 

REGULAMIN KONKURSU OGŁOSZONY W NEWSLETTERZE magazynu CZAS WINA w dniu 31 stycznia 2018

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Trufla czyli same dobre rzeczy nie tylko do jedzenia – KONKURS” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Wydawnictwo CZAS WINA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, NIP: 677 2333 65 13  zwane dalej Organizatorem.

1.2. Konkurs został ogłoszony 31 stycznia 2018 w newsletterze magazynu CZAS WINA i trwa do 5 lutego 2018 do godz. 12.00.

1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.czaswina.pl w zakładce „Kultura wokół kieliszka” przy recenzji książki Trufla. Same dobre rzeczy.

1.6. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za przesłane przez fundatorów nagrody.

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy być subskrybentem newslettera magazynu Czas Wina oraz przesłać w terminie trwania konkursu odpowiedź na zadane w nim pytanie.

pytanie o treści:

2.2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie za pośrednictwem poczty mailowej.

2.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

2.4. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się najpóźniej do 8 lutego 2018 roku według poniższych zasad:

2.4.1. Uczestnicy Konkursu przesyłają przepis na danie, które stało się tradycyjnym w jego rodzinie i krótko uzasadniają dlaczego to właśnie ta receptura powinna zostać nagrodzona. Pięć najlepszych uzasadnień otrzyma nagrodę w postaci książki autorstwa Patrycji Doleckiej Trufla Same dobre rzeczy ufundowane przez wydawnictwo Buchmann.

2.4.2. Przedstawiciel Komisji Konkursowej skontaktuje się ze zwycięzcami za pomocą wiadomości zwrotnej e-email w celu powiadomienia o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez uczestnika danych, umożliwiających identyfikację zwycięzcy. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko oraz adres umożliwiający doręczenie nagrody będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu na potrzeby wysyłki nagrody zwycięzcy. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

2.4.3 W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami w ciągu dwóch dni roboczych lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu, nagrodzony zostanie kolejny uczestnik konkursu.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

3.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

4. ODBIÓR i WYSYŁKA NAGRODY

4.1. Nagrody zostaną wysłane pocztą (przesyłka polecona) pod adres zamieszkania wskazany w wiadomości e-mail  przez laureata konkursu najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o wygranej. Za zgodą Organizatora, nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora.

4.2.. Przy odbiorze przesyłki prosimy o rozpakowanie jej w obecności kuriera lub listonosza i sprawdzenie czy nie jest uszkodzona. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki – jedynie otwarcie jej w obecności osoby dostarczającej upoważnia do złożenia reklamacji. Reklamacja składana jest wówczas do Poczty Polskiej.

4.3. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

5. KOMISJA KONKURSOWA

5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana została Komisja Konkursowa w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

6.2 Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

6.2.1 Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

6.2.2 Nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

6.2.3. Świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe

6. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.