Słodkość do weryfikacji. Cukier w winie

Słodkość do weryfikacji

Znani specjaliści coraz bardziej zwracają uwagę na kolejne braki w informacjach na etykietach win. Tym razem chodzi o to, że zwyczajowo przy winach wytrawnych nie podaje się faktycznej zawartości cukru. Dotyczy to zwłaszcza szampanów, ale coraz częściej w wypadku win cichych ich wytrawność także nie jest całkowita.

Ostatnio pisaliśmy o nowych regulacjach w różnych regionach dotyczących dookreślenia terminu „stare krzewy” na etykietach. Teraz pojawiły się postulaty m.in. ze strony Jancis Robinson („Financial Times”) czy Roberta Josepha („Meininger’s Wine Business”), by jasno wskazać na etykietach, jaką ilość cukru resztkowegoekstrakt cukrowy.Niesfermentowany cukier pozostały w winie ... zawiera konkretne winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...).

Lepki temat – naukowo i lekko o cukrze w winie.

Słodkie wino we Francji ≠ słodkie wino w Niemczech

Częściowo wynika to z różnych regulacji w poszczególnych państwach winiarskich. W Unii Europejskiej wytrawne wino ma do 4 gram cukru na litr, choć w niektórych krajach członkowskich jest jeszcze inaczej. We Francji wytrawność zawiera się w przedziale 0–3 g/l, a choćby w Niemczech te widełki są rozwarte są aż do 12 g/l, przy założeniu, że poziom kwasowości jest o dwa punkty niższy. Czyli przy zawartości cukru 10 g/l ilość kwasów musi wynosić co najmniej 8 g/l. Jednak także we Francji praktyka jest zupełnie inna – za wina wytrawne uznaje się takie, których fermentacja zakończyła się samoczynnie, a więc faktyczna ilość cukru może być wyższa niż założone 3 g/l. Przepisy w Dolinie Loary czy Alzacji także się różnią. W dodatku w wypadku szampanów te wartości są tradycyjnie znacznie wyższe, a wino wytrawneokreślenie wina, w którym, teoretycznie, cały cukier na d... jest z zasady półwytrawneokreślenie wina, w którym nie cały cukier – na drodze f... lub półsłodkieokreślenie wina zawierającego sporą ilość cukru resztow....

101 mitów na temat wina: „Wino francuskie pochodzi z Francji, a niemieckie z Niemiec”.

Cieplejszy klimat = więcej cukru

Do tych zastrzeżeń dochodzą również inne, związane z ocieplaniem się klimatu. Coraz więcej krajów ma z tym problem, bowiem wina w sposób naturalny gromadzą coraz więcej cukru resztkowego, są też coraz mocniejsze, ale ta ostatnia informacja jest wymagana na etykiecie. W badaniach próbnych okazuje się coraz częściej, że „wytrawne” czerwone wina hiszpańskie czy kalifornijskie zawierają 7 gram cukru na litr, a zdarzały się i takie, które miały go nawet 16 g/l!

Robert Joseph zastrzega przy tym, że takie wina mogą się podobać niektórym konsumentom, ale innym już zupełnie nie. Więc nie chodzi o to, by rugować je z rynku, a jedynie o czystą informację, by konsument nie czuł się zaskoczony czy rozczarowany po otwarciu butelkityp butelek o różnym kształcie, pojemności i kolorze, pr....

Źródło: m.in. „Meininger’s Wine Business”

Skład wina w UE na etykietach od 2021 r.

Bąbelki pod nadzorem

Takie półwytrawne poproszę…