Abaújszántó

    Miasteczko w północno-wschodnich Węgrzech, leżące 40 km od Miszkolca, w pobliżu Mádu i Gönc, osady znanej z produkcji słynnych tokajskich beczek o tej samej nazwie. Otwiera wjazd do regionu tokajskiego od wschodu.

    Liczba mieszkańców – 3,5 tysiąca. Założone w średniowieczu, przez 600 lat posiadało prawa miejskie, które utraciło nagle w 1902 roku (przyczynił się do tego m.in. upadek winnic spowodowany przez filokserę w latach 1888–1901). Pięć lat temu odzyskało ponownie ten status. Pierwsza pisana wzmianka o nim pochodzi z 1230 roku.

    Miejscowa ludność była bardzo zróżnicowana wyznaniowo – do drugiej wojny żyli tu katolicy, luteranie, kalwini, Żydzi, a nawet grupka prawosławnych. Wszyscy mają tu dzisiaj swoje miejsca kultu i cmentarze. Obecnie bardzo się to zmieniło, przede wszystkim nie ma Żydów, najważniejszej dla Tokaju grupy, przez wieki zajmujących się w regionie handlem tym winem. Miasto do drugiej wojny światowej było drugim co do wielkości (po Tarcal) ośrodkiem spedycji tego szlachetnego wina w świat.